Objektai

Tarpreisiniai žvejų poilsio namai „Vėtrungė“
Šiuos jūreivių poilsio namus suplanuota statyti buvo dar 1966 m., kai buvo pradėtos III gyvenamojo rajono visuomeninio centro statybos. Šie viešbučio tipo poilsio namai pastatyti SSRS Žuvų o...
Trečiasis gyvenamasis rajonas ir visuomeninis-prekybininis centras
Trečiasis gyvenamasis rajonas – pirmas stambus Klaipėdos projektuotojų (arch. Kazimieras Balėnas, Genovaitė Balėnienė) darbas, pradėtas planuoti 1960 m. 54 ha dydžio teritorijoje, buvusio...
Miestų statybos projektavimo instituto Klaipėdos skyrius
Miestų statybos projektavimo instituto Klaipėdos skyrius suprojektuotas buvo dar 1960 m. pagal tipinį projektą (adaptavo A. Sprindys), pastatytas 1969 m. Čia vienoje vietoje įsikūrė iki tol...
Antrasis gyvenamasis rajonas
II gyvenamasis rajonas planuotas 1958–1961 m. į pietus nuo senamiesčio. Pavadintas antruoju, nes I gyvenamasis rajonas tuo metu jau buvo suprojektuotas ir pradėtas statyti pietinėje miesto ir o...
Pirmasis 9 aukštų gyvenamasis pastatas Klaipėdoje
Šis pirmasis Klaipėdoje gyvenamasis 9 aukštų namas pradėtas statyti 1965 m. buvusios kiaušinių bazės vietoje. Šioje vietoje pastatas iškilo neatsitiktinai – juo sovietmečiu buvo bandoma...
Vaineikių k. II senosios kapinės, vadinamos Maro, Sontakio, Švedų kapeliais
Akmenos upės santakoje su Šlaveitos upeliu yra senos kaimo kapinės, vadinamos Sontakio, Maro, Švedų kapeliais. Jos veikė XVII–XIX a., laidoti Vaineikių k. gyventojai. XIX–XX a. pradžioje...
Susiję maršrutai:
Vaineikių k. kryžkelės kryžius ir koplytėlė
Vaineikių k. kryžkelėje nuo XIX a. stovėjo kryžius su 2 kryžmomis, o šalia jo koplytėlė su Kristaus prie stulpo skulptūrine grupe (skulptūra sukurta 1909 m. tautodailininko Juozapo Per bet...
Susiję maršrutai:
Gargždupio k. senosios kapinės
Gargždupio k. senosios kapinės yra kair. Vaineikupio krante, 200 m į v. nuo kelio Vaineikiai–Šukė.Gargždupio k. senosios kapinės įkurtos XVIII a. Gargždupio k. gyventojams laidoti. yra r....
Susiję maršrutai:
Erškėtyno koplyčia
Erškėtynas (Kadagynų miškas) – unikali sakralinė vieta. Manoma, kad kadaise čia buvusi pagonių šventykla. 1926 m. ant akmens, prie kurio išteka gydomąja galia garsėjantis šaltinis, Tais...
Susiję maršrutai:
Daubėnų k. II senosios kapinės
Daubėnų k. II senosios kapinės, vadinamos Maro kapeliais, yra Žydiškėmis vadinamame Daubėnų miške. Datuojamos XVII–XIX a., buvo laidojami Daubėnų k. gyventojai. Vėliau jose buvo ir 1941...
Susiję maršrutai:
Darataičių k. II senosios kapinės
Darataičių k. II senosios kapinės yra Darataičių k., Kretingos r. ,76 m į p. v. nuo kelio Vaineikiai–Grūšlaukė, Akmenos upės dešiniajame krante, 1 m aukščio kalvelėje, aplinkui – ir...
Susiję maršrutai:
Akmenalių k. senosios kapinės
Akmenalių k. senosios kapinės, vadinamos Marų kapeliais, Markapiais, Senkapiais, yra 80 m į š. v. nuo kelio Vaineikiai–Grūšlaukė, Akmenos upės dešiniojo kranto aukštumos viršūnėje, ir...
Susiję maršrutai:
Priešlėktuvinė artilerijos baterija „Dange“
Priešlėktuvinė artilerijos baterija „Dange“ buvo pastatyta 1939 m. kuriant Klaipėdos miesto priešlėktuvinės gynybos sistemą. Baterija aktyviai dalyvavo kariniuose veiksmuose dėl miesto...
Purmalių piliakalnio rajone stovintis Kocho bunkeris
Purmalių piliakalnio rajone stovintis Kocho bunkeris buvo Klaipėdos lauko fortifikacijos sistemos dalis. Šis statinys pastatytas jau pasibaigus aktyviems kariniams veiksmas dėl Klaipėdos miesto...
Klaipėdos senųjų miesto įtvirtinimų tunelių panaudotų kaip priešlėktuvinės slėptuvės kompleksas
Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu į miesto gynybos sistemą buvo įtraukti XVII-XVIII a. bastioni-niai įtvirtinimai. Senųjų įtvirtinimų poternose iškirtus skliautus buvo įrengtos 1944 m. ir...
Priešlėktuvinė artilerijos baterija „Götzhöfen“
Priešlėktuvinė artilerijos baterija „Götzhöfen“ buvo pastatyta 1939 m. kuriant Klaipėdos miesto priešlėktuvinės gynybos sistemą. Baterija aktyviai dalyvavo kariniuose veiksmuose dėl m....
Nerijos fortas
Nerijos fortas, siekiant įtvirtinti įplauką į Klaipėdos uostą, buvo pradėtas statyti 1865 m. Dar nesibaigus statyboms dėl prasidėjusio Prūsijos karo su Austrija fortas buvo apginkluotas m....
Kurmarko bastiono stebėjimo posto bunkeris
Kurmarko bastiono stebėjimo posto bunkeris buvo pastatytas Antrojo pasaulinio karo metu ir įėjo į Klaipėdos fortifikacinių statinių komplekso sudėtį. Šiame bunkeryje budėjo sukarintos metu...
Pakrantės artilerijos baterija „Hirschwiese“
Pakrantės artilerijos baterija „Hirschwiese“ buvo pastatyta 1944 m. ir apginkluota 150 mm SKC-28 pabūklais. Baterija aktyviai dalyvavo kariniuose veiksmuose dėl Klaipėdos miesto 1944 m. –...
Priešlėktuvinės slėptuvės Klaipėdos respublikinės ligoninės Tuberkuliozės filialo rajone
Antrojo pasaulinio karo laikotarpio priešlėktuvinės slėptuvės. Šie objektai buvo įrengti norint apsaugoti nuo bombonešių bombardavimų miesto gyventojus. Antrojo pasaulinio karo metu dėl m....