Objektai

Prieglauda seniems amatininkams
Buvusi prieglauda seniems amatininkams stovi S. Nėries gatvės pradžioje. Dabartinė S. Nėries gatvė pavadinimą gavo sovietmečiu, o iki Antrojo pasaulinio karo ji buvo vadinama Stoties gatve Ji...
Geležinkelio darbuotojų gyvenamieji namai
Europoje XIX a. antroje pusėje sparčiai plėtėsi geležinkelių tinklas, bet Mėmelis (dabartinė Klaipėda) kurį laiką buvo nuošalyje. Ilgai svarstyta, ar Mėmeliui reikia geležinkelio, ir su...
Vaclovo Into sodyba
1957 m. Mosėdyje buvo įsteigta ligoninė, kurios vedėju buvo paskirtas jaunas gydytojas Vaclovas Intas. Mosėdis tuo metu buvo pilkas, medinėmis trobelėmis apstatytas miestelis. Ligoninę supo O...
Šauklių riedulynas
Šis respublikinės reikšmės archeologijos paminklas randasi šiaurinėje Žemaitijos nacionalinio parko dalyje, Mikytų kraštovaizdžio draustinyje, Šatos upelio dešiniajame krante. Mikytų jo,...
Mikytų alkakalnis
Šis respublikinės reikšmės archeologijos paminklas randasi šiaurinėje Žemaitijos nacionalinio parko dalyje, Mikytų kraštovaizdžio draustinyje, Šatos upelio dešiniajame krante. Mikytų jo,...
Puokės akmuo
Tai didžiausias akmuo Lietuvoje. Jo ilgis – 13,4 m, aukštis – 3,6 m, plotis – 7,5 m, sveria apie 680 tonų, jo forma primena smailėjantį laivo denį. Akmenį į Barstyčių apylinkes prieš...
Simono Daukanto klėtelė
Mažai kas autentiška išlikę gimtajame Simono Daukanto sodžiuje – tik restauruota, nauju nendrių stogu dengta klėtelė ir kūdra arčiau kelio. Netoli klėtelės, vakariniu kaimo pakraščiu...
Truikinų šaltinėlis
Truikinų, arba Šmitos šaltinėlis yra prie kelio Skuodas-Mažeikiai, pasislėpęs tarp dviejų skardžių, pačiame daubos dugne, aplink auga medžiai. Penkių-šešių metrų skersmens duburyje o...
Izidoriaus Navidansko parkas
Parkas, užimantis 60 ha, įsikūręs Aleksandrijos apylinkėse, Kalnėnų kaime.Izidorius Navidanskas gimė 1909 m. Kalnėnų kaime, didelėje šeimoje. Sulaukęs šešiolikos metų, 1928 m. nuo 4...
Apuolės piliakalnis
Apuolės piliakalnis, apimantis apie 4 ha plotą, stūkso Luobos ir Brukio upelių santakoje, netoli Apuolės kaimo. Manoma, kad ten buvo kuršių žemės centras ir sostinė. Tikėtina, kad šioje I...
Kivylių dvaras
Dvaro istorija glaudžiai siejasi su Simono Daukanto giminės šaka – S. Daukanto vyriausioji sesuo Anastazija Daukantaitė 1829 m. ištekėjo už Kazimiero Kaunackio ir išvyko gyventi į Kivylių...
Vaičaičių Šv. Onos bažnyčia
Vaičaičių kaimo bažnyčia pastatyta 1920–1921 m., 1922 m. ją konsekravo vyskupas Pranciškus Karevičius. 1936 m. įkurta parapija. Bažnyčia medinė, stačiakampio plano, vienbokštė,...
Poeto Algimanto Mackaus muziejus, įkurtas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje
Algimantas Viktoras Mackus (1932-1964 m.) buvo pokario kartos išeivijos mąstytojas, palikęs gausius savo poezijos ir kūrybos klodus, giliai ir nepaviršutiniškai savo kūryboje kėlęs svarbius...
Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčia
Pagėgiuose katalikų bažnyčia pastatyta 1929-1932 m. laikotarpiu. Tuomet bažnyčiai duotas Šv. Kryžiaus vardas, o bendruomenei suteiktas savarankiškos parapijos statusas. Pirmasis parapijos o...
Pagėgių koncentracijos stovykla, Buchenvaldo filialo „Oflager-53“ memorialinis kompleksas
Antrojo Pasaulinio karo belaisvių stovykla po atviru dangumi, Buchenvaldo koncentracijos stovyklos filialas „Oflager-53“ įkurtas 1941 m. Pagėgių miške, į šiaurės vakarus nuo miestelio. m....
Pagėgių geležinkelio stotis
1866-1875 m. pro Pagėgius buvo nutiesta Klaipėdos-Tilžės geležinkelio linija, o 1902 m. – siaurasis geležinkelis iki Smalininkų, šitaip sukuriant geležinkelių mazgą. Vėliau – 1904 m....
Pagėgių evangelikų liuteronų kapinių koplyčia
Po Antrojo pasaulinio karo Pagėgiuose neliko katalikų ir evangelikų liuteronų bažnyčių. Tikinčiųjų pamaldų vieta tapo mūrinė Pagėgių evangelikų liuteronų kapinių koplyčia. Vėliau...
Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčia
Pagėgių evangelikų liuteronų parapija Pagėgiuose įsteigta tik pirmojoje XX a. pusėje. Iki tol šių apylinkių žmonės pamaldas dažniausiai lankydavę Tilžėje. 1922 m. miestelis apskrities...
Pagėgių krašto savanoriams, 1919–1920 m. Nepriklausomybės kovų dalyviams Jonui Šimkui ir Jurgiui Civinskui įamžinti skirtas atminimo ženklas
2018 m. lapkričio 30 dieną, minint Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto, dar kitaip vadinamo Tilžės aktu, pasirašymo šimtmetį, Pagėgių krašto aktyviosios (padedant...
Namas, kuriame gyveno poetas Algimantas Mackus
2002 m. krašto išeivio, poeto Algimanto Viktoro Mackaus (1932-1964 m.) šviesiam atminimui pagerbti prie jo gimtojo namo Pagėgiuose atidengta atminimo lenta su šio šviesuolio atvaizdu, fragmentu...