Objektai

Partizanų Motinų kryžius
Partizanų Motinų kryžius yra pastatytas Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios šventoriuje (Turgaus a. 3). Jis skirtas Darbėnų apylinkės motinoms, kurių sūnūs ir dukros m....
Kryžius Darbėnų apylinkės gyventojams, nukentėjusiems nuo 1940–1989 m. sovietinės okupacijos, atminti
Monumentalus kryžius, skirtas Darbėnų apylinkės gyventojams nukentėjusiems nuo 1940–1989 m. sovietinės okupacijos, atminti. Jis yra pastatytas Darbėnų mstl. centrinėje – Turgaus – –...
Paminklas Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanams atminti Darbėnuose
Paminklas Kardo rinktinės partizanams yra Kretingos r. Darbėnų mstl., Palangos g. dešinėje pusėje, 800 m į pietvakarius nuo Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios, Dubupio kairiajame m....
Partizanų rėmėjo Antano Puodžiūno (tėvo Patricijaus, OFM) kapas
Antkapinė plokštė, įamžinanti Žemaičių apygardos partizanų rėmėjo, politinio kalinio, kunigo, vienuolio pranciškono Antano Puodžiūno (tėvo Patricijaus, OFM) (1896–1980) atminimą, /...
Partizano Petro Paulaičio kapas
Antkapinis paminklas pedagogui, filosofui, teologui, Jungtinės Kęstučio apygardos informacijos skyriaus viršininkui, politiniam kaliniui Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiaus kavalieriui jo...
Žemaičių apygardos partizanų ryšininko Bronislovo Poškaus kapas
Antkapinis paminklas Žemaičių apygardos partizanų ryšininkui, disidentui, Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiaus kavalieriui, pranciškonui Bronislovui Poškui atminti yra Kretingos II į g....
Partizanų Bronislavos Vendelytės ir Benedikto Vendelio kapas
Partizanų Bronislavos Vendelytės ir Benedikto Vendelio kapas yra Kretingos senosiose kapinėse, Vilniaus g. 19A. Kapas yra į vakarus nuo Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanų ir į su...
Paminklas Kretingos apskrityje 1946–1953 m. žuvusiems Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanams atminti
Antkapinis paminklas Kretingos apskrityje 1946–1953 m. žuvusiems Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanams atminti pastatytas Kretingos senosiose kapinėse, į dešinę nuo Šv. Jurgio g....
Paminklas 1940–1990 m. okupacijų laikotarpiu patirtoms lietuvių tautos kančioms atminti
Paminklas Lietuvių tautos kančioms atminti yra Kretingos m. Vilniaus g. senosiose kapinėse, priešais Šv. Jurgio koplyčią, Vilniaus g. 19A. Tai pirmasis Atgimimo laikotarpio paminklas ant –...
NKVD-MVD-MGB-KGB Kretingos poskyrio būstinė su areštine
Pastate, esančiame Kretingos m. Vytauto g. 9 / Trumpoji g. 2, nacionalizuotame 1940 m. bei 1944 m. ir perduotame NKVD Kretingos apskrities poskyriui, 1941 m., 1944–1990 m. veikė o...
Kretingos apskrities milicijos skyriaus ir areštinės pastatas
Kretingos m. Kęstučio g. 19 name, pastatytame vietoje 1915 m. vokiečių kareivių sudeginto gyvenamojo namo, XX a. 2–3-iojo dešimtmečio pradžioje pagal savininko pavardę vadintame namu,...
NKVD-MVD-MGB Kretingos apskrities skyriaus pastatas
Kretingos m., Kęstučio g. 12 Antrojo pasaulinio karo metais (1941–1944) buvusiame gydytojo ir žymaus visuomenės veikėjo Felikso Janušio gyvenamajame name veikė fašistinės Vokietijos šiame...
Kryžius 1944–1953 m. Kretingos apylinkėse žuvusiems Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanams atminti
Monumentalus medinis kryžius ir atminimo lenta 1945–1955 m. užkastiems, Kretingos apylinkėse žuvusiems ir Kretingos apskrities NKVD-MGB būstinėje nukankintiems Žemaičių apygardos yra...
Komercijos mokykla
Prieškariu šioje vietoje stovėjo pastatas, kuriame buvo įsikūrusi Komercijos mokykla.  Klaipėdos krašto rašytoja Ieva Simonaitytė 1921 m. atvykusi į Klaipėdą pradėjo lankyti 5 Tuo o...
Pastatas Tilžės g. 13
Šiame pastate Klaipėdoje 1931–1938 m. gyveno Klaipėdos krašto rašytoja Ieva Simonaitytė (buv. Tilžės 11). Čia gyvendama rašė romaną „Vilius Karalius“. Pastatas išlikęs, ant lenta...
Pastatas Baltikalnio g. 12
Šiame name 1925–1931 m. gyveno Klaipėdos krašto rašytoja Ieva Simonaitytė (buv. Butsargių 2). Čia ji rašė romaną „Aukštujų Šimonių likimas“. Pati rašytoja namą vadino kurią ta...
Kūlių Vartų gatvė
Miesto vartai viduramžiais atliko svarbų vaidmenį – saugojo miestą ne tik nuo priešų, bet ir nuo plėšikų, be to buvo lengviau kontroliuoti prekybą.  Jau nuo XIII a. istoriniuose yra...
Spaudos leidimo ir prekybos bendrovė „Rytas“
Šiame pastate Turgaus g. 3 (buv. Marktstrasse 48/49) 1921–1939 m. veikė spaudos leidimo ir prekybos bendrovė „Rytas“. Bendrovėje dirbo Adomas Brakas, Viktoras Gailius, Jokūbas Stikliorius....
Lietuvos atstovybės pastatas Žvejų g. 5
Lietuvos atstovybė Klaipėdos krašte įkurta 1920 m. Lietuvos Respublikos atstovu paskirtas kapitonas Leopoldas Dimša. 1922 m. jį pakeitė Jonas Žilius. 1920–1921 m. vadinosi Lietuvos karo m....
Pastatas Herkaus Manto g. 5
Pastatas (buv. Libauer Str. 20), kuriame apie 1922–1924 m. gyveno rašytoja Ieva Simonaitytė, neišlikęs. Ji rašė savo autobiografinėje apysakoje „Nebaigta knyga“: Liepojaus gatvės 20 tai...