Objektai

Viešbutis „Victoria“
Viešbutis „Victoria“ buvo atidarytas 1881 metais. Tai buvo įspūdingas ir elegantiškas pastatas tuometinėje Palangos/Polangen gatvėje, dab. S. Šimkaus g. 2. Šio viešbučio ištakos - XIX...
Namas, kuriame gimė ekonomistas, profesorius Vladas Jurgutis
Vladas Rafaelis Jurgutis (1885–1966) – politikas, ekonomistas, lietuvių finansų mokslo pradininkas, finansų terminijos kūrėjas, akademikas, ekonomikos profesorius, Lietuvos valstybės banko ...
Dailininkų Uogintų namas
Bronius Uogintas (1913–1988) – dailininkas, dėstytojas, meno veikėjas. Gimė 1913 m. sausio 2 d, Grūžių kaime (Pasvalio r.). Mokėsi Kauno meno mokykloje (1932–1940), Vilniaus dailės 1943...
Grafų Antaninos ir Felikso Tiškevičių skulptūros
Feliksas Tiškevičius (Feliks Tyszkiewicz, 1869–1933) – Lietuvos bajoras, Lelijos herbo grafas, karininkas. Gimė 1869 m. liepos 19 d. Lentvaryje (Trakų r.). Tėvas – Juozapas Tiškevičius,...
Gydytojo, knygnešio Liudo Vaineikio biustas
Liudas Vaineikis (1869–1938) – gydytojas, kultūros, visuomenės veikėjas, knygnešys, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas.L. Vaineikis gimė 1869 m. rugpjūčio 31 d. Svirplių kaime...
Kompozitoriaus Juozo Karoso namas
Juozas Karosas (1890–1981) – vargonininkas, kompozitorius, dirigentas, pedagogas. Gimė 1890 m. liepos 16 d. Spraguityje (Anykščių valsčius). 1921–1927 m. studijavo Rygos konservatorijoje,...
Poeto Josifo Brodskio vardo tiltelis
Josifas Brodskis (Josif Brodskij, 1940–1996) – rusų poetas, Nobelio premijos laureatas. Gimė 1940 m. gegužės 24 d. Leningrade (dabar – Sankt Peterburgas). Sovietų valdžios buvo nuteistas...
Paminklas partizanų vadui Jonui Žemaičiui
Jonas Žemaitis (1909–1954) – Lietuvos karininkas, partizanų vadas, rezistentas, dimisijos brigados generolas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininkas, partizanų ir o...
Palangos burmistro dr. Jono Šliūpo memorialinė sodyba
Jonas Šliūpas (1861–1944) – gydytojas, kultūros, visuomenės, valstybės veikėjas, publicistas, aušrininkas, laisvamanis, redaktorius, lietuvybės puoselėtojas, diplomatas, pirmas Palangos...
Kompozitoriaus Jono Bendoriaus namas
Jonas Bendorius (1889–1954) – vargonininkas, kompozitorius, choro dirigentas, muzikos pedagogas, visuomenės veikėjas. Gimė 1889 m. rugpjūčio 15 d. Skaisčiuose (Liubavo valsčius, 1912 m. m....
Dr. Jono Basanavičiaus biustas
Jonas Basanavičius (1851–1927) – Lietuvos visuomenės, kultūros, politinis veikėjas, mokslininkas, istorikas, gydytojas, 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, m....
Lietuvos valstybės veikėjo Jono Prano Aleksos namas
Jonas Pranas Aleksa (1879–1955) – Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, agronomas, ekonomistas, garbės daktaras, profesorius, ministras. J. P. Aleksa gimė 1879 m. gruodžio 25 d. (dabar...
Paminklas Palangos botanikos parko įkūrėjui Eduardui Fransua Andrė
Eduardas Fransua Andrė (Édouard François André, 1840–1911) – prancūzų kraštovaizdžio architektas, dendrologas, botanikas, Palangos parko projekto autorius.E. F. Andrė gimė 1840 m. 17 d....
Kompozitoriaus Eduardo Balsio namas
Eduardas Balsys (1919–1984) – kompozitorius, pedagogas, profesorius. Gimė 1919 m. gruodžio 20 d. Nikolajeve (Ukraina). 1929 m. įstojo į Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnaziją. Kai Klaipėdos...
Namas, kuriame gyveno S. Čiurlionienė-Kymantaitė ir lankėsi M. K. Čiurlionis
Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė (1886–1958) – lietuvių rašytoja, pedagogė, visuomenės veikėja. Gimė 1886 m. kovo 13 d. Joniškyje. Studijavo Krokuvos (Lenkija) universitete (1904-1907). 1...
Kompozitoriaus Balio Dvariono namas
Balys Dvarionas (1904–1972) – kompozitorius, pianistas, dirigentas, pedagogas, profesorius. Gimė 1904 m. birželio 19 d. Liepojoje (Latvija). 1920–1924 m. studijavo Leipcigo (Vokietija) m. m....
Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus namas
Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966) – dailininkas, kolekcininkas, visuomenės veikėjas, profesorius. Gimė 1876 m. spalio 31 d. Seirijuose (Lazdijų raj.). 1890–1894 m. mokėsi Veiverių Nuo...
Namas, kuriame gyveno Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona
Antanas Smetona – Lietuvos valstybės, visuomenės ir kultūros veikėjas, teisininkas, Vasario 16-osios akto signataras, pirmasis Lietuvos prezidentas, garbės daktaras. Gimė 1874 m. rugpjūčio...
Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų žvaigždės, koplyčia
Jurgis Galdikas mokėsi Palangos progimnazijoje, 1938–1941 m. buvo Palangos klebonas. Kanauninkas J. Galdikas, būdamas Telšių kunigų seminarijos inspektorius ir dėstytojas, su broliu Valentinu...
Susiję maršrutai:
Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų žvaigždės, bažnyčia
1991 m. architektas Ričardas Krištapavičius suprojektavo katalikų tikėjimą išpažįstantiems žmonėms Šventosios bažnyčią su varpine. Nuo 1995 m., kai bažnyčios klebonu paskirtas jaunas...
Susiję maršrutai: