Objektai

Vytauto Didžiojo gimnazija
1922 m. organizacijos „Sandora“ salėje įkurta lietuvių gimnazija, į kurią atrinkti 28 mokiniai. Pirmasis direktorius – Vilius Gaigalaitis. 1923 m. ji persikėlė į mokytojų seminarijos o...
Klaipėdos dramos teatras
Miesto teatro pastatas, pradžioje vadintas „Komedijų namu“, netoli pilies stovėjo jau 1785 m., tačiau jo likimas nežinomas.1803 m. prie Dangės, sandėlyje pirklys Ch. W. Wachsenn'as Po be o...
Augustės Viktorijos licėjus
Aukštesniuoju mergaičių lavinimu susirūpinta tik XIX a. pradžioje. Iki tol turtingesnės šeimos samdė guvernantes. 1806 metais turtingų šeimų dukterims buvo atidaryta privati mergaičių 14...
Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizano Prano Končiaus žūties vietos įamžinimas
Paskutinis ginkluotas Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanas Pranas Končius-Adomas (1914 11 18 – 1965 07 15) žuvo Kretingos r., Kūlupėnų sen., Didžiųjų Žalimų k., Prano Prano...
Restoranas „Verdainės vila“
Gausėjant gyventojų ir didėjant eismui Klaipėdos-Tilžės vieškeliu, 1511 m. įkurta Šilokarčemos (nuo 1923 m. – Šilutė) smuklė jau nebegalėjo patenkinti visų savo lankytojų ir Dėl m....
Štalių šeimos knygynas ir knygrišykla
XIX–XX a. Šilutėje (buv. Šilokarčema), dabartiniame Tilžės g. pastate nr. 5, veikusio knygyno įsteigimo data reklamoje buvo nurodoma 1840 m. Į šį kraštą apie 1848 m. su šeima atvykęs...
Pagrynių ąžuolas
Pagrynių ąžuolas yra vienas senųjų gamtos paminklų, esančių Šilutės rajone. Jis yra Šilutės mieste, netoli Stadiono gatvės, kelio Šilutė-Pagryniai kairėje pusėje. Manoma, kad šiam...
Verdainės evangelikų liuteronų bažnyčia
Pirmieji maldos namai Verdainėje (dabar dalis Šilutės miesto teritorijos) įrengti XVI a. antroje pusėje (1566 m. Verdainės karčemos privilegijoje minima šioje vietovėje esanti bažnytėlė)....
Viešbutis „Deims“
„Deims“ viešbutis Šilutėje įkurtas 1870 m. (Lietuvininkų g. 70). Pavadinimas kilęs iš savininko vardo Hermanas Deimas (Hermann Deim). Kada viešbučio savininku tapo H. Deimas, tiksliai XX...
Šilutės teismo rūmų ir kalėjimo kompleksas
1816 m. kraštą suskirsčius į administracinius vienetus, Šilokarčema (Šilutė) tapo Rytų Prūsijos Karaliaučiaus apygardos apskrities centru. Kompleksas pastatytas 1845–1848 m. Kompleksą 1...
Šilutės evangelikų baptistų bažnyčia
XIX a. vid. Žibuose susiformavo nedidelė baptistų bendruomenė, kuriai priklausė kelios šeimos, gyvenančios Priekulėje ir Rusnėje. 1857 m. į geležinkelio stotį vedusioje gatvėje baptistai...
Zybertų šeimos spaustuvė
Zybertų šeimos nariai, išskyrus 1924–1936 m., Šilutėje darbavosi iki pat Antrojo pasaulinio karo. Į Šilokarčemą atvykęs Frydrichas Vilhelmas Zybertas (Friedrich Wilhelm Siebert) 1861 m. o...
Verdainės kapinės ir koplyčia
Nuo XVI a. vid. iki XIX a. ketvirto dešimtmečio Šilokarčemos, Žibų ir Verdainės gyvenviečių (dab. dalis Šilutės miesto teritorijos) gyventojai buvo laidojami Verdainės bažnyčios Augant...
Skulptūra „Pūga“
Skulptūra „Pūga“ (skulptorius Antanas Šnaras, architektas Petras Lapė) pastatyta ir atidengta 1987 m. priešais Šilutės ligoninę (Rusnės g. 1). Ji skirta medicinos felčerei Zosei kuri m....
Paminklinis akmuo Hugo Šojui (Hugo Scheu) Šilutės dvaro kapinėse
2000 m. balandžio 1 d. ant dvarininko Hugo Šojaus (Hugo Scheu) kapo, buvusiose Šilutės dvaro kapinėse (Atgimimo al. 8, priešais Šilutės Naująją Apaštalų bažnyčią), atidengtas akmuo, m....
Paminklas Hermanui Zudermanui (Hermann Sudermann)
Rašytojo Hermano Zudermano (Hermann Sudermann) paminklas Šilutėje – tai pilko marmuro biustas ant dviejų metrų aukščio postamento (skulptorius Erichas Šmidtas-Kestneris (Erich Pastatytas m....
Šilutės pradinė mokykla
Nėra tiksliai žinoma, kur stovėjo pirmoji Šilokarčemos (dab. Šilutė) pradinė mokykla, greičiausiai tuometinės turgavietės kaimynystėje, dešiniajame Šyšos krante. Daugėjant mokinių a....
Viešbutis "Germanija"
XIX a. pabaigoje Šilokarčemoje (nuo 1923 m. – Šilutė) vietoj 1511 m. įkurtos senosios smuklės buvo pastatytas didelis trijų aukštų pastatas, pavadintas „Germanijos“ viešbučiu (Hotel...
Sekunų įmonė – knygynas, knygrišykla ir spaustuvė
Karlas Vilhelmas Sekuna (Carl Wilhelm Sekunna) 1858 m. Žibuose (dabar Šilutės miesto dalis, Tilžės g. 27) įsteigė pirmą Šilutės knygrišyklą-knygyną. Įmonės paslaugomis naudojosi visi o...
Šilutės Šv. Kryžiaus katalikų bažnyčia ir našlaičių namai
Ilgą laiką Šilokarčemos (nuo 1923 m. – Šilutė) katalikai neturėjo savos bažnyčios. Jie priklausė Šilgalių parapijai. Lankyti už 25–30 km. esančią bažnyčią buvo nepatogu, todėl...