Objektai

I. Kanto gatvės pastatai
I. Kanto gatvė buvo suplanuota XX a. III dešimtmetyje, šalia jos buvo statomi tipiniai gyvenamieji namai ir jų kvartalai. Visa I. Kanto gatvė yra grįsta akmenimis. Namų paskirtis pirmiausia į...
Susiję maršrutai:
Sporto ir gimnastikos rūmai
Sporto ir gimnastikos rūmus 1938 m. suprojektavo lietuvių architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. Jam padėjo architektas Algirdas Prapuolenis, kuris suprojektavo laiptus, langus, sudarė ir o...
Susiję maršrutai:
Valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakultetas (buvęs Pedagoginis institutas)
Šis pastatas pastatytas 1936 m. kaip viena iš komplekso dalių, į kurį įėjo ir sporto bei gimnastikos rūmai. Vieno žymiausio vokiečių tarpukario architektų Herberto Reissmanno projektuotas...
Susiję maršrutai:
J. Zembrickio gatvės pastatai
Johanas Zembrickis Klaipėdoje (tuometiniame Memelyje) apsigyveno 1893 m. Čia atsiskleidė jo kaip istoriko talentas, daug laiko jis skyrė Klaipėdos krašto praeities tyrinėjimams. Jo darbai –...
Susiję maršrutai:
Bevardė aikštė
Miesto centrinėje dalyje, Šaulių, Vilties ir Ramiosios gatvių apsuptyje esančią aikštę (šiuo metu bevardę) iš visų pusių įrėmina modernistiniai bauhauzo stiliaus elementų turintys Ją...
Susiję maršrutai:
Ramiosios gatvės pastatai
Ramioji gatvė išplanuota ir pradėta užstatinėti gyvenamaisiais namais XX a. 4-ame dešimtmetyje. Jau nuo seno čia tvyro ramybė (tai paaiškina pavadinimo kilmę), nes gatvė jungiasi su kita 9...
Susiję maršrutai:
Vilties gatvės pastatai
Vilties gatvė yra šiaurės vakarinėje miesto dalyje. Ji buvo suplanuota XX. a. pr. Vilhelmštato rajone (dab. Lietuvninkų) ir vadinosi Altenbergo vardu. XX a. pr. Altenbergo gatvėje buvo pakloti...
Susiję maršrutai:
„Ryto“ spaustuvė ir muilo fabrikas „Žuvelė“
1926–1932 m. centrinėje Klaipėdos dalyje buvo pastatytas naujas modernus „Ryto“ bendrovės spaustuvės kompleksas, o šalia jo įsikūrė to meto didžiausio Lietuvos muilo fabriko pastatas....
Susiję maršrutai:
Klaipėdos vaikų ligoninė
1934 m. naują ligoninės pastatą Klaipėdos mieste suprojektavo vyriausiasis miesto architektas Paulis Giesingas. Šis statinys pasižymi ekspresionizmo ir neogotikos estetiniais principais. Akį 3...
Susiję maršrutai:
Klaipėdos vasaros estrada
Klaipėdos vasaros estrada pradėta statyti 1977 m. liepos 15 d. miškelyje prie Tuberkuliozės dispanserio. Išbaigtos amfiteatro formos Vasaros estrada baigta statyti 1983 metais. Jos viduryje 60 o...
Kristijono Donelaičio aikštė
Aikštė suformuota jau XIX a., pirmą kartą pažymėta 1821 m. žemėlapyje. Tuo metu buvo pradėta apsodinti medžiais Liepų gatvė, o dabartinės aikštės vietoje buvo kapinės ir pavieniai pat...
Klaipėdos jachtklubas
Lietuvos Jachtklubas įkurtas 1926 m. vadovaujant jūrų kapitonui L. Stulpinui. Iki 1932 m. jachtklubas vadinosi „Lietuvos jachtklubas, Klaipėdos skyrius“. Iki tų metų egzistavo ir vokiečių...
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus
Muziejus yra miesto centre, buvusio kino teatro „Aušra“ vietoje.Šilalės krašto muziejus pradėtas kurti 1962 m., kai buvo įsteigtas Lietuvos kraštotyros draugijos Šilalės skyrius. 1994 m....
Susiję maršrutai:
Kryžius partizanui Vytautui Lukoševičiui-Lizdeikai
Šiaurytiniame Šilalės pakraštyje esančiose partizanų kapinėse, šalia paminklo „Žuvę už Tėvynės laisvę“ stovi kryžius, skirtas Jungtinės Kęstučio apygardos partizano Vytauto 1946...
Susiję maršrutai:
Paminklas „Žuvę už Tėvynės laisvę“
Šiaurės rytiniame Šilalės pakraštyje esančiame pušyne 2003 m. rugpjūčio 24 d. atidengtas ir pašventintas antkapinis paminklas, skirtas įvairiose šio pušyno vietose rastų ir šioje –...
Susiję maršrutai:
Paminklinė lenta pirmajam Šilalės rajono Sąjūdžio mitingui
Atminimo lenta yra Šilalės miesto centre, J. Basanavičiaus ir Vytauto Didžiojo gatvių sankryžoje prie paminklo „Lietuvos partizanams, žuvusiems Šilalės rajone“.2016 m. kovo 11 dieną ir...
Susiję maršrutai:
Paminklinė lenta mokiniams ir jų mokytojams, žuvusiems rezistenciniame judėjime, atminti
Paminklinė lenta 2005 m. atidengta prie Šilalės Simono Gaudiešiaus gimnazijos (Struikų g. 11) paradinių durų. Lenta skirta dvylikos šios mokyklos mokinių ir mokytojų, žuvusių judėjime,...
Susiję maršrutai:
Jūros upės užtvanka
Amerikos lietuvių įkurta bendrovė „Rūbas“ 1922 m. Tauragėje, per Jūros upę pastatė medinę užtvanką, o šalia jos – nedidelę elektrinę. Iki tol tinginiavusi, Jūra buvo priversta AG...
Susiję maršrutai:
Paminklinis akmuo partizanams atminti Kartenoje
1991 m. Kartenoje, Mokyklos g. 4 pastatytas paminklinis akmuo šioje vietoje užkastiems partizanams atminti. Šioje vietoje, buvusios NKVD-MGB (SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato – ir...
Paminklas partizanui Jonui Žutautui Kartenoje
2015 m. gegužės 29 d. Kartenoje, Mokyklos g. 4, pastatytas paminklas Žemaičių apygardos Kardo rinktinės štabo nariui, Kadagio kuopos įkūrėjui ir vadui Jonui Žutautui (1921–1946) nuo 1944...