Objektai

Atminimo lenta Rimantui Černiauskui
2017 m. lapkričio 10 d. senamiestyje ant namo Aukštosios g. 9 atidengta atminimo lenta su bareljefu rašytojui, prozininkui, ilgamečiam Klaipėdos plunksnos brolių gildijos vadui Rimantui Šiame...
Keltininko namas
Pastatas yra Danės (Dangės) upės uosto komplekso dalis. Keltininko namas – Klaipėdos pilies plane užfiksuotas XVII amžiuje. Jame gyveno keltininkas ir veikė vadinamoji Rąsto tarnyba už į...
Senoji Šilutės lentpjūvė
Miestelio pakraštyje, priešais ligoninę, 1842 m. buvo įkurta lentpjūvė. Prie jos veikė malūnas ir elektrinė. Lentpjūvė dirbo dideliu pajėgumu. Mediena buvo pardavinėjama įvairiausių ir...
Metalinis pėsčiųjų tiltas per geležinkelį
Metalinis pėsčiųjų tiltas buvo pastatytas XIX a. pab. – XX a. pr. Šilutės geležinkelio stotyje. 1954 m., po karo, jis buvo perkeltas į Klaipėdos geležinkelio stotį ir tarnavo čia kaip...
Žiemos žemės ūkio mokykla Šilutėje
Šilutės žemės ūkio mokyklos istorija prasideda 1897 m., kai Hugo Šojaus (Hugo Scheu) iniciatyva ir jo didelėmis pastangomis, padedant Rytų Prūsijos provincijos valdžiai, Šilokarčemoje H....
Tuberkuliozinės ligoninės pastatas
Pirmiausia čia buvo privatus namas, kuriame gyveno 17 šeimų. Namo savininkas buvo Alfredas Šlenkeris (Alfred Schlenther). Po karo kurį laiką veikė medicinos seserų kursai, o 1959 m. su 75 į...
Svečių namai „Liepa“
Namas buvo pastatytas 1936 metais. Šis namas pirmiausia priklausė buvusiam Šilutės miesto burmistrui Martynui Redveikiui, suvokietėjusiam lietuviui, statybų rangovui, o jame gyveno Valstybinės...
Geležinkeliečių Šiaurės namas
Mūrinis, dviejų aukštų su mansarda ir nedideliu rūsiu, stačiakampio plano, simetrinės kompozicijos pastatas. Išilgine ašimi orientuotas Š.V.-P.R. kryptimi. Rūsys – po centrine pastato į...
Geležinkeliečių Pietų namas
Mūrinis, dviejų aukštų su ertikiu ir nedideliu rūsiu rytinėje dalyje pastatas. Planas „L“ raidės formos. Pagrindinis įėjimas – iš rytų pusės. Laiptinė – pietrytiniame pastato –...
Vandentiekio pastatas
Mūrinis dviejų skirtingų tūrių pastatas. Šiaurinė dalis - bokštas kvadratinio plano, trijų aukštų. Pietinė dalis – stačiakampio plano, vieno aukšto. Išilgine ašimi orientuotas Į ir...
Šilutės geležinkelio stotis
Klaipėdos–Tilžės geležinkelis buvo pradėtas tiesti 1872 metų pavasarį ir baigtas 1875 m. liepos 1 d. Stoties statyba kainavo 7250 talerių. Geležinkelio stotis buvo pastatyta Žibuose, ją...
Pastatas Lietuvininkų g. 74
Dabartiniame pastate, po kapitalinio remonto buvo sujungti trys namai. Vienas iš jų buvo Lietuvininkų gatvėje, kiti du – Tilžės. Pirmo namo savininkė buvo našlė Marta Kissuth. Pirmutiniame...
Senojo Šilutės muziejaus pastatas
XIX a. pab. namą savo šeimai pastatė garsus to meto meistras, mūrininkas H. Fiedleris (Fiedler). Įdomu tai, kad namo savininke užrašyta jo žmona – Helene Fiedler. Vėliau pastatą nusipirko...
Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka
Pastatas pastatytas 1910 metais. Sovietmečiu pastate veikė komjaunimo komitetas, ilgus metus – Kultūros skyrius, vėliau pastatas priklausė Krašto apsaugos ministerijai. 1991 metais pastatas o...
Meilės slėnis
Pasakojama, kad šiame slėnyje XIX–XX a. pr. stovėjusiuose barakuose buvo įsikūrusios iš Mėmelio už laisvą elgesį ištremtos laisvo elgesio moterys, turėjusios dirbti kopų apželdinimo...
Garsų gaudyklė
Juodkrantės sengirėje, Dendrologiniame take, įrengta įspūdinga garsų gaudyklė, primenanti megafoną. Ši trijų metrų aukščio ir tiek pat ilgio medinė garsų gaudyklė turi siaurąją ir o...
Juodkrantės švyturys
Ant 53 m. aukščio iškilusio Raganos kalno Juodkrantės švyturys buvo pastatytas 1953 m. Švyturio bokštas metalinis, keturkampis, apatinė jo dalis ažūrinė, viršutinė apkalta šviesiomis su...
Gintaro įlanka (Juodkrantė)
Gintaro įlanka vadinama nedidelė, idiliška marių įlankėlė šiaurinėje Juodkrantės dalyje, Mūsų laikais čia kievieną birželį vyksta nendrinių skulptūrų simpoziumas. Skulptūros visą...
Paminklas Adalbertui Bezzenbergeriui
Juodkrantėje šalia poilsio namų „Kuršių kiemas" (Miško g. 11) 2017 m. pastatytas paminklas žymiam vokiečių archeologui, etnografui, kalbininkui, baltistui, Karaliaučiaus universiteto 2018...
Paminklas Liudvikui Rėzai Juodkrantėje
1994 metais Juodkrantėje atidengtas skulptoriaus Arūno Sakalausko paminklas iškiliai Kuršių nerijos asmenybei, Karaliaučiaus universiteto profesoriui, poetui, tautosakos rinkėjui, K. „Metai"...