Objektai

Kunigaikščio I. Vasilčikovo dvaro kompleksas
Jurbarko dvaro sodyba yra valstybės saugoma kultūros vertybė. Likę XIX a. statiniai: pietų ir šiaurės oficinos, cerkvė, kumetynas, ūkinis pastatas, dragūnų klubas, tvoros fragmentai su m....
Jurbarko dvaro parkas – Pūstsodis
Parkas – Lietuvos kultūrinio paveldo teritorija. Jo plotas 9,76 ha. Kairiajame Mituvos krante jis įkurtas XIX a. viduryje. Jį šiaurinėn pusėn gerokai išplėtė grafas Vasilčikovas, raudonų...
Jurbarko didžioji muitinė
Jurbarkas įsikūręs prie svarbių vandens ir sausumos kelių. Pirmoji muitinė Jurbarke įkurta 1540 m. Žygimanto Senojo nurodymu. 1797 m. įsteigta muitinės užkarda. 1819 m. vietoj jos – buvo...
Sovietinių karių kapinės
Jurbarko miesto II pasaulinio karo karių kapinėse palaidota keliasdešimt karių, tarp jų ir Tarybų sąjungos didvyris Ilja Frolovas. KApinių plotas 0,1315 ha. 2015 m. Rusijos ambasados kapinės...
Bišpiliukai (Kalnėnų piliavietė)
Nemuno slėnyje išlikęs vokiečių (kryžiuočių) piliakalnis vadinamas Bišpiliukais, kartais – Pipirkalniais. Viena nuo kitos kalvelės atskirtos grioviu. Dabartinis jo gylis – 4 m., dugno 6...
Kryžiai išniekintiems kovotojams
Buvo žinoma, kad šioje vietoje pokariu (1944-1953 m.) stribai čia atveždavo užkasti nužudytus ar kovose žuvusius partizanus, jų ryšininkus. Kasdavo abiejose kelio pusėse. Apie 1980 m. , Bet...
Antano Giedraičio-Giedriaus sodyba
Šiame name, greta savo brolio gyveno Jurbarko gimnazijos mokytojas, vienas iš jos steigėjų, pirmojo Lietuvoje žurnalo vaikams „Žiburėlis“ (1920 m.) sumanytojas ir redaktorius, vaikų – o...
Prancūzkapiai (Jurbarkas)
Seni žmonės pasakoja, kad 1812 m. Striplaukyje buvęs didelis prancūzų mūšis su rusais. O čia buvęs avininkas vasarą ganomoms avims per lietų suvaryti. Tai tas avininkas buvęs pilnas jie o...
Jurbarko Ragainė
Nuo Mituvos žiočių einant aukštyn, gili sietuva antrajame vingyje, vadinama Ragaine. Ties ja kairiojoje Mituvos pusėje prasideda miestiečių sodybos. Kitados, sutemos, čia raganos savo vaikus...
Tiltas per Mituvą. Vyties ženklas
Tiltas per Mituvą kelyje Jurbarkas-Smalininkai, miesto istorinio centro teritorijoje, pastatytas 1934 m. Bendras tilto ilgis 52 m. Jis yra trijų tarpatramių segmentinių arkų. Tiltą laiko du į...
Ugniagesių skverelis
2015 m. gegužės 8 d., švęsdami šv. Florijono dieną, Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai nusprendė miestui padovanoti kažką gražaus. Prie Mituvos upės, tarp Muitinės...
Jurbarko Kristaus Atsimainymo cerkvė
Nedidelė, bet puošni, mūrinė, kryžiaus plano, supaprastinto neobizantiško stiliaus Kristaus Atsimainymo cerkvė su medine varpine I. Vasilčikovo dvare atsirado, 1865 m. rekonstravus mūrinį...
Paminklinis akmuo penkiems gimnazistams
Pirmosiomis sovietinės okupacinės valdžios aukomis Jurbarke 1940 m. tapo penki gimnazistai. Paminklas pastatytas 1999 m. gegužės 21 d. prie Jurbarko A. Giedraičio-Giedriaus gimnazijos.Istorija...
Dragūnų klubo pastatas
Dragūnų klubas – eklektinio stiliaus pastatas Vydūno g. 13, Jurbarke, sudėtinė Jurbarko dvaro komplekso dalis. 2003 m. užregistruotas nekilnojamųjų kultūros vertybių registre, o saugomu -...
Bišpilio (Jurbarko) piliakalnis
Jurbarko piliakalnis, vadinamas Bišpiliu (Višpiliu, Viešpiliu), yra arčiausiai Skalvos esantis piliakalnis. Iš rytų pusės į kairįjį Imsrės slėnį įsiterpęs smailus stačiašlaitis nuo 5...
Pastatas Vytauto g. 24
Tai vienas gražiausių bauhauzo stiliaus pastatų Klaipėdoje. Švelniai suapvalintos pastato briaunos, platūs langai, simetriškas ir aiškus fasadas, dviejų vertikalių ir horizontalaus tūrio...
Susiję maršrutai:
Taupomoji kasa
1938 m. architekto Pauliaus Giesingo suprojektuotas Taupomosios kasos pastatas dar vadinamas tiesiog Giesingo namu. Giesingo suprojektuoti bauhauzo statiniai pasižymi ir ekspresionizmo, neogotikos 3...
Susiję maršrutai:
Respublikinės Klaipėdos ligoninės padalinys
1930 m. H. Reissmanno statytas bauhauzo stiliaus pastatas vietinėje spaudoje buvo vadinamas aukščiausio estetinio lygio architektūros darbu. Pastatas statytas už Klaipėdos krašto draudimo Jo 3...
Susiję maršrutai:
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija
1937 m. Lietuvos valdžia skyrė lėšų naujo policijos pastato statybai Klaipėdoje, kuris turėjo įsikurti „Offizier casino“ vietoje. Senasis romantizmo stiliaus pastatas nebuvo nugriautas, o...
Susiję maršrutai:
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (buvusi I. Kanto mokykla)
Naujai nutiestoje I. Kanto gatvėje 1934 m. pastatyta nauja mokykla, kuriai suteiktas filosofo I. Kanto vardas. Ją suprojektavo miesto architektas Paulis Giesingas. L raidės plano baltas pastatas o...
Susiję maršrutai: