Grįžti atgal į žemėlapį

Platelių bažnyčia

Koordinatės: 56.040889, 21.816121
Objekto adresas: Didžioji gatvė 15, Plateliai, Plungės rajonas, Lietuva
Savivaldybė: Bezirk Plunge

XVI a. pradžioje Plateliuose pastatyta pirmoji bažnyčia. 1523 m. Žemaičių seniūno sūnus Jonavičius (Kęsgaila) jai užrašė dalį savo turto. Jokūbas Laskauskis Plateliuose įsteigė medžio bažnyčią, kurią 1564 m. patvirtino Zigmantas Augustas. Reformacijos laikotarpiu, po 1567 m., Platelių bažnyčia, kaip ir daugelis kitų, buvo uždaryta ir apleista. 1598–1608 m. už Jeronimo Valavičiaus lėšas Plateliuose pastatyta nauja, trečioji, bažnyčia.
Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus titulo bažnyčia yra ketvirtoji ir iki mūsų dienų išlikusi bažnyčia Plateliuose. Kartu su parapijiečiais 1744 m. ją pastatė kun. Juozapas Vaitkevičius. Šalia jos surentė kleboniją ir špitolę, o 1746 m. įsteigė Platelių bažnyčios filiją Beržore. 1777 m. to paties kunigo rūpesčiu Platelių bažnyčia buvo perstatyta. Už uolų tarnavimą Katalikų bažnyčiai popiežius J. Vaitkevičiui suteikė apaštališkojo garbės notaro, protonotaro, popiežiaus Rūmų palydovo-grafo ir jo Rūmų tarybos nario garbės vardus. Beveik visą gyvenimą klebonavęs Plateliuose kunigas palaidotas bažnyčios kriptoje, po šoniniu Šv. Juozapo altoriumi. 1909 m. Platelių bažnyčioje pradėjo veikti Jono Garalevičiaus perdirbti vargonai.
Bažnyčios pastatas – kryžiaus plano, uždengtas aukštu stogu, kurį kampuose ir viduryje puošia nedideli bokšteliai su kryžiais. Išorinės formos kuklios – smulkios vertikalių lentelių sienos ir dideli stačiakampiai langai. Bažnyčios interjere išsiskiria didysis ir keturi šoniniai barokinės kompozicijos altoriai, papuošti kolonomis, drožiniais ir meniškais paveikslais su sidabro aptaisais. XVIII a. visi altoriai buvo nudažyti baltai ir paauksuoti. Taip pat buvo nuspalvinta ir puošni iškiliais rokokiniais ornamentais dekoruota sakykla su ažūriniu karūna vainikuotu baldakimu. Kairiojoje koplyčioje stovėjo ir tebestovi puiki rokokinė krikštykla su antvožu, kurioje laikomas švęstas vanduo ir krikšto aliejai. Virš krikštyklos kabo didelis šv. Jono Krikštytojo paveikslas. Navos gale įrengtas grakščia arkada puoštas vargonų choras ir archajiška giedotojų ložė. XVIII a. šiame chore stovėjo 10 balsų vargonai, buvo didelis būgnas ir skardžiabalsiai skambaliukai.
Bažnyčios šventorius aptvertas mūro tvora su trejais varteliais. Šalia stovi varpinė. Šventoriuje palaidoti Platelių dvaro savininkų vaikai: grafaitė Marija Šuazel ir jos brolis Gabrielius.

Parengė Aušra Vilienė, 2015

Pateikė: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | http://www.plunge.rvb.lt/lt/
 
 • Aprašymas:

  Platelių bažnyčios interjeras : [skaitmeninė nuotrauka] / Vitalija Lukavičienė. - Plungė, 2014. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Vitalijos Lukavičienės asmeninė kolekcija

  Leidėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Teikėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / JPG

  Platelių bažnyčios interjeras
 • Aprašymas:

  Platelių bažnyčios vargonai : [skaitmeninė nuotrauka] / Aušra Vilienė. - Plungė, 2015. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Aušros Vilienės asmeninė kolekcija

  Leidėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Teikėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / JPG

  Platelių bažnyčios vargonai
 • Aprašymas:

  Platelių bažnyčia : [skaitmeninė nuotrauka] / Vitalija Lukavičienė. - Plungė, 1914. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Vitalijos Lukavičienės asmeninė kolekcija

  Leidėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Teikėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / JPG

  Platelių bažnyčia