Objektai

Jurbarko Ragainė
Nuo Mituvos žiočių einant aukštyn, gili sietuva antrajame vingyje, vadinama Ragaine. Ties ja kairiojoje Mituvos pusėje prasideda miestiečių sodybos. Kitados, sutemos, čia raganos savo vaikus...
Tiltas per Mituvą. Vyties ženklas
Tiltas per Mituvą kelyje Jurbarkas-Smalininkai, miesto istorinio centro teritorijoje, pastatytas 1934 m. Bendras tilto ilgis 52 m. Jis yra trijų tarpatramių segmentinių arkų. Tiltą laiko du į...
Ugniagesių skverelis
2015 m. gegužės 8 d., švęsdami šv. Florijono dieną, Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai nusprendė miestui padovanoti kažką gražaus. Prie Mituvos upės, tarp Muitinės...
Jurbarko Kristaus Atsimainymo cerkvė
Nedidelė, bet puošni, mūrinė, kryžiaus plano, supaprastinto neobizantiško stiliaus Kristaus Atsimainymo cerkvė su medine varpine I. Vasilčikovo dvare atsirado, 1865 m. rekonstravus mūrinį...
Paminklinis akmuo penkiems gimnazistams
Pirmosiomis sovietinės okupacinės valdžios aukomis Jurbarke 1940 m. tapo penki gimnazistai. Paminklas pastatytas 1999 m. gegužės 21 d. prie Jurbarko A. Giedraičio-Giedriaus gimnazijos.Istorija...
Dragūnų klubo pastatas
Dragūnų klubas – eklektinio stiliaus pastatas Vydūno g. 13, Jurbarke, sudėtinė Jurbarko dvaro komplekso dalis. 2003 m. užregistruotas nekilnojamųjų kultūros vertybių registre, o saugomu -...
Bišpilio (Jurbarko) piliakalnis
Jurbarko piliakalnis, vadinamas Bišpiliu (Višpiliu, Viešpiliu), yra arčiausiai Skalvos esantis piliakalnis. Iš rytų pusės į kairįjį Imsrės slėnį įsiterpęs smailus stačiašlaitis nuo 5...
Pastatas Vytauto g. 24A
Tai vienas gražiausių bauhauzo stiliaus pastatų Klaipėdoje. Švelniai suapvalintos pastato briaunos, platūs langai, simetriškas ir aiškus fasadas, dviejų vertikalių ir horizontalaus tūrio...
Susiję maršrutai:
Taupomoji kasa
1938 m. architekto Pauliaus Giesingo suprojektuotas Taupomosios kasos pastatas dar vadinamas tiesiog Giesingo namu. Giesingo suprojektuoti bauhauzo statiniai pasižymi ir ekspresionizmo, neogotikos 3...
Susiję maršrutai:
Respublikinės Klaipėdos ligoninės padalinys
1930 m. H. Reissmanno statytas bauhauzo stiliaus pastatas vietinėje spaudoje buvo vadinamas aukščiausio estetinio lygio architektūros darbu. Pastatas statytas už Klaipėdos krašto draudimo Jo 3...
Susiję maršrutai:
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija
1937 m. Lietuvos valdžia skyrė lėšų naujo policijos pastato statybai Klaipėdoje, kuris turėjo įsikurti „Offizier casino“ vietoje. Senasis romantizmo stiliaus pastatas nebuvo nugriautas, o...
Susiję maršrutai:
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (buvusi I. Kanto mokykla)
Naujai nutiestoje I. Kanto gatvėje 1934 m. pastatyta nauja mokykla, kuriai suteiktas filosofo I. Kanto vardas. Ją suprojektavo miesto architektas Paulis Giesingas. L raidės plano baltas pastatas o...
Susiję maršrutai:
I. Kanto gatvės pastatai
I. Kanto gatvė buvo suplanuota XX a. III dešimtmetyje, šalia jos buvo statomi tipiniai gyvenamieji namai ir jų kvartalai. Visa I. Kanto gatvė yra grįsta akmenimis. Namų paskirtis pirmiausia į...
Susiję maršrutai:
Sporto ir gimnastikos rūmai
Sporto ir gimnastikos rūmus 1938 m. suprojektavo lietuvių architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. Jam padėjo architektas Algirdas Prapuolenis, kuris suprojektavo laiptus, langus, sudarė ir o...
Susiję maršrutai:
Valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakultetas (buvęs Pedagoginis institutas)
Šis pastatas pastatytas 1936 m. kaip viena iš komplekso dalių, į kurį įėjo ir sporto bei gimnastikos rūmai. Vieno žymiausio vokiečių tarpukario architektų Herberto Reissmanno projektuotas...
Susiję maršrutai:
J. Zembrickio gatvės pastatai
Johanas Zembrickis Klaipėdoje (tuometiniame Memelyje) apsigyveno 1893 m. Čia atsiskleidė jo kaip istoriko talentas, daug laiko jis skyrė Klaipėdos krašto praeities tyrinėjimams. Jo darbai –...
Susiję maršrutai:
Bevardė aikštė
Miesto centrinėje dalyje, Šaulių, Vilties ir Ramiosios gatvių apsuptyje esančią aikštę (šiuo metu bevardę) iš visų pusių įrėmina modernistiniai bauhauzo stiliaus elementų turintys Ją...
Susiję maršrutai:
Ramiosios gatvės pastatai
Ramioji gatvė išplanuota ir pradėta užstatinėti gyvenamaisiais namais XX a. 4-ame dešimtmetyje. Jau nuo seno čia tvyro ramybė (tai paaiškina pavadinimo kilmę), nes gatvė jungiasi su kita 9...
Susiję maršrutai:
Vilties gatvės pastatai
Vilties gatvė yra šiaurės vakarinėje miesto dalyje. Ji buvo suplanuota XX. a. pr. Vilhelmštato rajone (dab. Lietuvninkų) ir vadinosi Altenbergo vardu. XX a. pr. Altenbergo gatvėje buvo pakloti...
Susiję maršrutai:
„Ryto“ spaustuvė ir muilo fabrikas „Žuvelė“
1926–1932 m. centrinėje Klaipėdos dalyje buvo pastatytas naujas modernus „Ryto“ bendrovės spaustuvės kompleksas, o šalia jo įsikūrė to meto didžiausio Lietuvos muilo fabriko pastatas....
Susiję maršrutai: