Objektai

Kretingos (Kluonalių) stabakūlis
Lietuvių liaudies padavimuose yra išlikusių pasakojimų apie akmenis – menhirus, Žemaitijoje šie akmenys labiau žinomi kaip stabakūliai. Stabakūliai išsiskiria savo neįprasta vertikalia O...
Senamiesčio aikštė
Plungės miesto struktūra yra radialinė. Centre yra stačiakampė Senamiesčio aikštė, iš kurios penkiomis kryptimis eina besišakojančios ir miestą į kvartalus dalijančios gatvės. iš veda...
Prano Genio namas
Šį namą pastatė ir 1945–1951 m. jame gyveno Pranas Genys – poetas, publicistas, muziejininkas, fotografas, Žemaičių muziejaus „Alka“ įkūrėjas (Telšiuose, 1932 m.). ir statytojas, 1...
Kalotės kaimo senoji mokykla
XX a. 6–7 deš. leidiniuose publikuotuose buvusių Kalotės gyventojų prisiminimuose minimas nuo Kalotės ežero į vakarus iki Girulių nusitęsęs miškas – Kalotės šilas (vok. Kollater nuo...
Senovės šventvietė Rotušės aikštėje
Įprasta manyti, jog dabartinis Kretingos miestas įkurtas XVII a. J. K. Chodkevičiaus pastangomis visiškai naujoje vietoje, tačiau Rotušės aikštėje 1986–1987 m. vykusių archeologinių metu...
Plungės dvaro skalbykla
Raudonų plytų pastatas netoli Babrungo upės – tai buvusi Oginskių dvaro skalbykla. Čia dvaro skalbėjos skalbdavo kunigaikščių ir dvariškių drabužius bei patalynę. Šalia skalbyklos –...
Susiję maršrutai:
Karklės bažnyčios pamatai
Dar prieš šimtą metų 1910 m. pastatyta Karklės bažnyčia buvo viso krašto pažiba – jos atvaizdai puikuodavosi atvykstantiems poilsiautojams skirtuose atvirukuose. Pokariu bažnyčia buvo ji...
Karklės kapinės (buvusios skenduolių)
Karklės kaimo I senosios kapinės yra riboto laidojimo kapinės, įtrauktos į Kultūros vertybių registrą. Jos turėjo ir kitus pavadinimus – vietiniai pavadindavo Liepų ar Skenduolių, nes į...
Karklės senoji pradinė mokykla
Rytprūsių XX a. pr. mūrinės architektūros pavyzdys – Karklės pradinė mokykla yra vienas ryškiausių Karklės etnokultūrinio draustinio istorinio-architektūrinio paveldo elementų. Mokykla...
Susiję maršrutai:
Senoji girininkija
Vadinamoji girininkija yra pietvakarinėje Karklės kaimo dalyje. Manoma, kad sodyba čia egzistavo jau XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje, tačiau tikslesnių duomenų apie ankstyvąją XX...
Susiję maršrutai:
Senoji laivų gelbėjimo stotis Nemirsetoje
XX a. pr. pajūryje pastatyta laivų gelbėjimo stotis. Čia audrų metu į bėdą patekusiems jūreiviams į pagalbą ateidavo drąsių savanorių būrys, kuris buvo sudarytas iš vietinių Jie, iš...
Susiję maršrutai:
Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia Plungėje pastatyta 1933 m. Plytų mūro, neoromaninė, lotyniško kryžiaus plano, dvibokštė. Šventoriaus tvora plytų mūro. 1570 m. paskirta fundacija pirmajai...
Nemirsetos kopos ir smiltpievės (kraštovaizdžio apžvalgos aikštelė)
Nemirsetos kopos savo įstabiu kalvotu reljefu sužavi visus apsilankiusius. Šis įspūdis dar sustiprėja suvokus, kad visa tai suformuota gamtos – žmonių įtaka čia minimali.Išskirtinė –...
Susiję maršrutai:
Oginskių dvaro žirgynas
Plungės parke priešais Oginskio rūmus stovi nepaprastai gražus neogotikinio stiliaus raudonų plytų pastatas – buvęs kunigaikščio Mykolo Oginskio žirgynas, pastatytas 1879 m.Pasak senųjų...
Susiję maršrutai:
Oginskių dvaro sargo namelis ir parko vartai
Oginskių parką (maždaug 58 ha) juosia tvora, kurią keliose vietose kerta vartai. Iš Oginskių dvaro komplekso yra išlikę pseudorenesansinio stiliaus pagrindiniai Oginskių parko vartai, kurių...
Susiję maršrutai:
Platelių dvaro sodybos rūmai ir parkas
Platelių dvaro rūmai – vienas iš Platelių dvaro sodybos buvusių pastatų. Platelių dvaro sodyba yra nekilnojamoji kultūros vertybė, esanti Platelių urbanistiniame draustinyje.Pirmasis XV...
Platelių bažnyčia
XVI a. pradžioje Plateliuose pastatyta pirmoji bažnyčia. 1523 m. Žemaičių seniūno sūnus Jonavičius (Kęsgaila) jai užrašė dalį savo turto. Jokūbas Laskauskis Plateliuose įsteigė 1564...
Dr. Boriso Efroso memorialinė lenta
Memorialinė lenta dr. B. Efroso gimtojo namo vietoje atidengta 2009 metais. Dail. K. Šiaulytis, rėmėjas Jakovo Bunkos paramos ir labdaros fondas.Dr. B. Efrosas gimė Plungėje žydų šeimoje m....
Perkūno ąžuolas
Ąžuolo skersmuo 1,2 m, aukštis 19 m. Auga Plungės parko centrinėje dalyje šalia Oginskio rūmų. 1960 m. Perkūno ąžuolas paskelbtas gamtos paminklu.Manoma, kad šis ąžuolas auga nuo laikų...
Susiję maršrutai:
Laisvės alėja Plungėje
Laisvės alėja Plungėje Laisvės alėja Plungėje suprojektuota ir apsodinta dvigubomis liepų eilėmis dar XIX a. pradžioje. Carinės Rusijos okupacijos metais ji vadinosi Bulvaro gatve ulica). o...