Objektai

Senoji laivų gelbėjimo stotis Nemirsetoje
XX a. pr. pajūryje pastatyta laivų gelbėjimo stotis. Čia audrų metu į bėdą patekusiems jūreiviams į pagalbą ateidavo drąsių savanorių būrys, kuris buvo sudarytas iš vietinių Jie, iš...
Susiję maršrutai:
Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia Plungėje pastatyta 1933 m. Plytų mūro, neoromaninė, lotyniško kryžiaus plano, dvibokštė. Šventoriaus tvora plytų mūro. 1570 m. paskirta fundacija pirmajai...
Nemirsetos kopos ir smiltpievės (kraštovaizdžio apžvalgos aikštelė)
Nemirsetos kopos savo įstabiu kalvotu reljefu sužavi visus apsilankiusius. Šis įspūdis dar sustiprėja suvokus, kad visa tai suformuota gamtos – žmonių įtaka čia minimali.Išskirtinė –...
Susiję maršrutai:
Oginskių dvaro žirgynas
Plungės parke priešais Oginskio rūmus stovi nepaprastai gražus neogotikinio stiliaus raudonų plytų pastatas – buvęs kunigaikščio Mykolo Oginskio žirgynas, pastatytas 1879 m.Pasak senųjų...
Susiję maršrutai:
Oginskių dvaro sargo namelis ir parko vartai
Oginskių parką (maždaug 58 ha) juosia tvora, kurią keliose vietose kerta vartai. Iš Oginskių dvaro komplekso yra išlikę pseudorenesansinio stiliaus pagrindiniai Oginskių parko vartai, kurių...
Susiję maršrutai:
Platelių dvaro sodybos rūmai ir parkas
Platelių dvaro rūmai – vienas iš Platelių dvaro sodybos buvusių pastatų. Platelių dvaro sodyba yra nekilnojamoji kultūros vertybė, esanti Platelių urbanistiniame draustinyje.Pirmasis XV...
Platelių bažnyčia
XVI a. pradžioje Plateliuose pastatyta pirmoji bažnyčia. 1523 m. Žemaičių seniūno sūnus Jonavičius (Kęsgaila) jai užrašė dalį savo turto. Jokūbas Laskauskis Plateliuose įsteigė 1564...
Dr. Boriso Efroso memorialinė lenta
Memorialinė lenta dr. B. Efroso gimtojo namo vietoje atidengta 2009 metais. Dail. K. Šiaulytis, rėmėjas Jakovo Bunkos paramos ir labdaros fondas.Dr. B. Efrosas gimė Plungėje žydų šeimoje m....
Perkūno ąžuolas
Ąžuolo skersmuo 1,2 m, aukštis 19 m. Auga Plungės parko centrinėje dalyje šalia Oginskio rūmų. 1960 m. Perkūno ąžuolas paskelbtas gamtos paminklu.Manoma, kad šis ąžuolas auga nuo laikų...
Susiję maršrutai:
Laisvės alėja Plungėje
Laisvės alėja Plungėje Laisvės alėja Plungėje suprojektuota ir apsodinta dvigubomis liepų eilėmis dar XIX a. pradžioje. Carinės Rusijos okupacijos metais ji vadinosi Bulvaro gatve ulica). o...
Kunigaikščių Oginskių dvaro rūmai
Plungės dvarą su to paties pavadinimo miesteliu ir aplinkiniais palivarkais, esančiais Kauno gubernijoje, iš valstybės patarėjo Platono Aleksandrovičiaus Zubovo 1873 m. vasario 21 d. nupirko o...
Susiję maršrutai:
Laikrodinė oranžerija
Plungės parke stovinti romantizmo neogotikos stiliaus pilaitė pastatyta XIX a. viduryje. Ji turi 12 m aukščio bokštelį, kuriameyra laikrodis, matomas iš visų keturių pusių. Šis laikrodis o...
Susiję maršrutai:
Kulių bažnyčia
Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia, pastatyta 1900 m. su eklektiniu renesanso, baroko ir klasicizmo formų trijų tarpsnių bokštu.Pirmąją Kulių medinę bažnyčią 1644 m. pastatė Stanislovas o...
Šv. Antano rūmai
Šv. Antano rūmai yra tarp II senųjų miesto kapinių ir Lurdo bei Pastauninko upelio. Įvairiais laikais buvo vadinami: Šv. Antano nameliu, Amerikonų rūmais, Šv. Antano kolegija, institutu, su...
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
Bažnyčia yra Kretingos miestelio centre, priklauso Palangos dekanatui, ji yra seniausia Žemaitijoje išlikusi bažnyčia. 1602 m. Kretingos valdytojas Jonas Karolis Chodkevičius su žmona Sofija...
Susiję maršrutai:
Bankas
Banko pastatas yra vienintelis išlikęs tarpukario bankininkystės istorijos paminklas Kretingoje.Tarpukario metais Lietuvos banko skyrius buvo įsikūręs notaro Jono Kentros išnuomotose patalpose...
Susiję maršrutai:
Klaipėdos pilis ir piliavietė
Klaipėdos pilis (vok. Memelburg) – svarbiausia istorinė miesto dalis, vieta, nuo kurios prasidėjo Klaipėdos miesto statybos. 1252 m. strategiškai svarbioje kuršių žemės vietoje – Dangės...
Paminklas Jurgiui Ambrozijui Pabrėžai
1909–1911 m., bažnyčios rekonstrukcijos metu, tikriausiai iš atlikusių plytų priešais šventoriaus tvorą pastatyta šv. Jurgio koplytėlė, kurios viduje stovėjo šv. Jurgio skulptūra. m....
Susiję maršrutai:
Oginskių dvaro siuvėjo Adolfo Daumanto namas
Šį namą, kaip ir daugelį kitų Laisvės alėjoje esančių namų, pastatydino kunigaikštis Mykolas Oginskis. Jame buvo apgyvendintas dvaro siuvėjas Adolfas Daumantas (gimęs 1874 m.) su šeima....
Plungės Lurdas
Plungės „Jūros“ pakrantėje, šalia gimnazijos yra pastatytas Lurdas. Lurdo istorija tokia. Vienuolė iš Prancūzijos Mari de Grand atvyko į Plungę, į kunigaikštienės Marijos Oginskienės...
Susiję maršrutai: