Objektai

Raudonojo Kryžiaus ligoninė (Respublikinė Klaipėdos ligoninė)
1933 m. Klaipėdoje S. Nėries g. 3 (buv. Bahnhofstrasse 13/15) atidaryta Raudonojo Kryžiaus ligoninė. 1931 m. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija jos pirmininko daktaro Roko Šliūpo iniciatyva...
Pastatas J. Karoso g. 21
Šiame name J. Karoso gatvėje (buv. Žalioji g./Grünestrasse 5) 1934–1935 m. gyveno rašytojas Antanas Venclova.  Antanas Venclova gimė 1906 m. Trempiuose (Marijampolės r.). 1932 m. baigė...
Adomo Brako namas
Pastate Herkaus Manto g. 27 (buv. Libauer Str. 5) 1911–1944 m. gyveno Mažosios Lietuvos dailininkas, architektas, pedagogas Adomas Brakas (1886–1952). Namas pastatytas XIX a. II pusėje, 1930 m....
Klaipėdos žydų bendruomenės būstinė, maldos namai bei žydų kapinės
XIX a. pradžioje žydų kapinėms Memelyje įrengti buvo skirtas ravelinas (miesto gynybinio pylimo įrenginys). Pirmieji palaidojimai minimi 1823 m. Kapinės buvo pirmoji trijų Memelio žydų ir o...
Susiję maršrutai:
Pirmosios Memelio sinagogos ir ritualinės pirties (baseino) vieta
Pirmoji žinoma sinagoga Memelyje ir prie jos veikusi ritualinė pirtis (baseinas) Mikva (Mikvah) buvo pastatyta 1835 m. dabartinių Sinagogų ir Galinio pylimo gatvių sankirtoje Lenkijos žydų ir...
Susiję maršrutai:
„S. B. Cohn & Eisenstädt“ prekybos ir mados namai
1909-1926 m. sklypo ir pastatų Turgaus g. 5 ir 7 (buv. Marktstrasse Nr.45/46/47) savininkas buvo pirklys Adolfas Eisenštetas (Adolf Eisenstädt). 1909-1930 m. šiuose pastatuose veikė „S.B. Cohn...
Susiję maršrutai:
Žydų prekybininkų krautuvė ir knygų spaustuvė
XIX a. II p. - XX a. I p. didžioji Memelio žydų bendruomenės dalis kūrėsi aplink Frydricho turgavietę. Šiaurės rytiniame turgavietės kampe (dabar Turgaus a. 7 ir 9) buvo įsikūrusi žydų...
Susiję maršrutai:
„Stantien & Becker“ įmonės ofisas
Turgaus a. 15 ir 17 numeriais (buv. Friedrichsmarkt 10/12) pažymėti pastatai XIX a. vid. priklausė prekybininkams Gerlachui (Gerlach) ir Koenui (Cohen), vėliau juose veikė pirmasis „Stantien &...
Susiję maršrutai:
Žydų bendruomenės skerdėjo namas
Memelio žydų bendruomenės poreikiai skyrėsi nuo kitų miesto religinių bendruomenių poreikių. Viena svarbiausių žydų religinio gyvenimo ypatybių – kašrutas – taisyklių rinkinys, tik...
Susiję maršrutai:
J. L. Vynerio gyvenamoji vieta ir žydų liaudies bankas
XIX a. vid. britų kilmės pirkliui ir Memelio tarėjui Džonui Maisonui (John Mason) priklausiusiame viešbutyje “British Hotel” (buv. Marktstrasse Nr.48/49) ilgą laiką gyveno iš Gdansko ir...
Susiję maršrutai:
Litvakų sinagogos vieta
Memelio žydai jungėsi į religines bendruomenes pagal anksčiu gyventus regionus, dėl šios priežasties mieste skirtingais istorijos laikotarpiais minimos net keturios sinagogos. Pirmoji sinagoga...
Susiję maršrutai:
Prekybininko Josefo Abelmano (Joseph Abelmann) namas
Turgaus gatvė Memelyje buvo viena iš pagrindinių, kurioje gyveno pasiturintys miestiečiai. Nuo 1898 m. pastato Turgaus g. 29 ir 31 (buv. Marktstrasse Nr.31/32) savininkas prekybininkas ir aktyvus...
Susiję maršrutai:
Pastatas Tiltų g. 17
1866-1898 m. pastatas Tiltų g. 17 (buv. Friedrich-Wilhelm Straße Nr. 9/10) priklausė įmonei „Stantien & Becker“. Parengta 2016
Susiję maršrutai:
Pramoninkų Volfo ir Natano Naftalių (Wolf ir Natan Naftal) rezidencijos
Nuo 1926 m. iki II-ojo Pasaulinio karo namų Liepų g. 2 ir 4 (buv. Alexanderstraße Nr. 2 ir 27) savininkas vienas žymiausių Memelio medienos pramoninkų, vietos žydų bendruomenės lyderis, ir...
Rudolfo Valsonoko (Rudolf Valsonok) namas
XX a. pirmoje pusėje žydų prekybininkui ir pramoninkui Moricui Altšuliui (Moritz Altschul) priklausiusiame name Alexanderstraße Nr. 11 (dabar Liepų g. 27) gyveno žymus žydų tautybės (Rudolf...
Žalioji vaistinė
1662 m. Brandenburgo kunigaikštis Frydrichas Vilhelmas (Friedrich Willhelm) suteikė privilegijas keliems žydams įsikurti Memelio mieste. 1664 m. Memelyje įsikūrė prekybininkas iš Olandijos de...
Susiję maršrutai:
Prekybininko Morico Kono (Moritz Cohn) krautuvė
Nuo 1898 m. pastato savininkas Moricas Konas (Moritz Cohn), o nuo 1926 m. iki II-ojo Pasaulinio karo pastate veikė įmonė „Kolonialwaren-Großhandlung Cohn.“1813 m. Memelyje gyveno 19 žydų 45...
Susiję maršrutai:
Jozefo Kono (Joseph Cohn) knygų, popieriaus ir rašymo priemonių parduotuvė
1909 m. Jozefas Konas (Josef Cohn) atidarė popieriaus parduotuvę dabartinėje Tiltų g. 8 (buv. Friedrich-Wilhelm-Straße Nr. 31/32). 1915-1930 m. šiame pastate ne tik veikia popieriaus bet ir –...
Dr. Juliaus Pindikovskio namas
Šis pastatas XIX a. pab. – XX a. pr. priklausė Dr. Juliui Pindikovskiui (dr. Julius Pindikowsky). Dr. Julius Pindikovskis – žydų ligoninės vyriausiasis gydytojas, buvo vienas pirmųjų 1893...
Susiję maršrutai:
Vokiečių žydų sinagogos vieta
Pirmoji vokiečių žydų sinagoga buvo įkurta 1858 m. tam nepritaikytose patalpose Kepėjų gatvėje. 1886 m. duris atvėrė naujai pastatyta sinagoga dabartinėje Grįžgatvio gatvėje (buv. Nr. -...
Susiję maršrutai: