Objektai

Vaineikių k. II senosios kapinės, vadinamos Maro, Sontakio, Švedų kapeliais
Akmenos upės santakoje su Šlaveitos upeliu yra senos kaimo kapinės, vadinamos Sontakio, Maro, Švedų kapeliais. Jos veikė XVII–XIX a., laidoti Vaineikių k. gyventojai. XIX–XX a. pradžioje...
Susiję maršrutai:
Vaineikių k. kryžkelės kryžius ir koplytėlė
Vaineikių k. kryžkelėje nuo XIX a. stovėjo kryžius su 2 kryžmomis, o šalia jo koplytėlė su Kristaus prie stulpo skulptūrine grupe (skulptūra sukurta 1909 m. tautodailininko Juozapo Per bet...
Susiję maršrutai:
Gargždupio k. senosios kapinės
Gargždupio k. senosios kapinės yra kair. Vaineikupio krante, 200 m į v. nuo kelio Vaineikiai–Šukė.Gargždupio k. senosios kapinės įkurtos XVIII a. Gargždupio k. gyventojams laidoti. yra r....
Susiję maršrutai:
Erškėtyno koplyčia
Erškėtynas (Kadagynų miškas) – unikali sakralinė vieta. Manoma, kad kadaise čia buvusi pagonių šventykla. 1926 m. ant akmens, prie kurio išteka gydomąja galia garsėjantis šaltinis, Tais...
Susiję maršrutai:
Daubėnų k. II senosios kapinės
Daubėnų k. II senosios kapinės, vadinamos Maro kapeliais, yra Žydiškėmis vadinamame Daubėnų miške. Datuojamos XVII–XIX a., buvo laidojami Daubėnų k. gyventojai. Vėliau jose buvo ir 1941...
Susiję maršrutai:
Darataičių k. II senosios kapinės
Darataičių k. II senosios kapinės yra Darataičių k., Kretingos r. ,76 m į p. v. nuo kelio Vaineikiai–Grūšlaukė, Akmenos upės dešiniajame krante, 1 m aukščio kalvelėje, aplinkui – ir...
Susiję maršrutai:
Akmenalių k. senosios kapinės
Akmenalių k. senosios kapinės, vadinamos Marų kapeliais, Markapiais, Senkapiais, yra 80 m į š. v. nuo kelio Vaineikiai–Grūšlaukė, Akmenos upės dešiniojo kranto aukštumos viršūnėje, ir...
Susiję maršrutai:
Priešlėktuvinė artilerijos baterija „Dange“
Priešlėktuvinė artilerijos baterija „Dange“ buvo pastatyta 1939 m. kuriant Klaipėdos miesto priešlėktuvinės gynybos sistemą. Baterija aktyviai dalyvavo kariniuose veiksmuose dėl miesto...
Purmalių piliakalnio rajone stovintis Kocho bunkeris
Purmalių piliakalnio rajone stovintis Kocho bunkeris buvo Klaipėdos lauko fortifikacijos sistemos dalis. Šis statinys pastatytas jau pasibaigus aktyviems kariniams veiksmas dėl Klaipėdos miesto...
Klaipėdos senųjų miesto įtvirtinimų tunelių panaudotų kaip priešlėktuvinės slėptuvės kompleksas
Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu į miesto gynybos sistemą buvo įtraukti XVII-XVIII a. bastioni-niai įtvirtinimai. Senųjų įtvirtinimų poternose iškirtus skliautus buvo įrengtos 1944 m. ir...
Priešlėktuvinė artilerijos baterija „Götzhöfen“
Priešlėktuvinė artilerijos baterija „Götzhöfen“ buvo pastatyta 1939 m. kuriant Klaipėdos miesto priešlėktuvinės gynybos sistemą. Baterija aktyviai dalyvavo kariniuose veiksmuose dėl m....
Nerijos fortas
Kopgalis – tai šiauriausia ir kartu jauniausia Kuršių nerijos pusiasalio dalis, geologų duomenimis, galutinai susiformavusi tik XIX amžiuje. Tuo metu čia iškilo ir pirmieji gynybiniai forto,...
Susiję maršrutai:
Kurmarko bastiono stebėjimo posto bunkeris
Kurmarko bastiono stebėjimo posto bunkeris buvo pastatytas Antrojo pasaulinio karo metu ir įėjo į Klaipėdos fortifikacinių statinių komplekso sudėtį. Šiame bunkeryje budėjo sukarintos metu...
Pakrantės artilerijos baterija „Hirschwiese“
Pakrantės artilerijos baterija „Hirschwiese“ buvo pastatyta 1944 m. ir apginkluota 150 mm SKC-28 pabūklais. Baterija aktyviai dalyvavo kariniuose veiksmuose dėl Klaipėdos miesto 1944 m. –...
Priešlėktuvinės slėptuvės Klaipėdos respublikinės ligoninės Tuberkuliozės filialo rajone
Antrojo pasaulinio karo laikotarpio priešlėktuvinės slėptuvės. Šie objektai buvo įrengti norint apsaugoti nuo bombonešių bombardavimų miesto gyventojus. Antrojo pasaulinio karo metu dėl m....
Slėptuvė Lelijų gatvė 5
Antrojo pasaulinio karo laikotarpio priešlėktuvinė slėptuvė. Pastarasis objektas buvo įrengtas norint apsaugoti nuo bombonešių bombardavimų užmiesčio gyventojus. Antrojo pasaulinio karo m....
Lokomotyvų depo priešlėktuvinė slėptuvė
Gelžbetoninė Antrojo pasaulinio karo laikotarpio priešlėktuvinė slėptuvė. Pastarasis objektas buvo įrengtas norint apsaugoti nuo bombonešių bombardavimų miesto gyventojus. Antrojo karo m....
Priešlėktuvinė slėptuvė Ferdinando aikštėje
Antrojo pasaulinio karo laikotarpio priešlėktuvinė slėptuvė. Pastarasis objektas buvo įrengtas norint apsaugoti nuo bombonešių bombardavimų miesto gyventojus. Antrojo pasaulinio karo metu m....
Priešlėktuvinė artilerijos baterija „Seestrand“
Priešlėktuvinė artilerijos baterija „Seestrand“ buvo pastatyta 1939 m. kuriant Klaipėdos miesto priešlėktuvinės gynybos sistemą. Baterija aktyviai dalyvavo kariniuose veiksmuose dėl 1944...
Klaipėdos miesto tarybos vadavietė
Klaipėdos miesto tarybos vadavietė buvo pastatyta Šaltojo karo laikotarpiu, galimo branduolinio karo tarp JAV ir TSRS metu. Branduolinio karo atveju šioje slėptuvėje turėjo slėptis miesto su...