Grįžti atgal į žemėlapį

Poeto Algimanto Mackaus muziejus, įkurtas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje

Koordinatės: 55.13662903293326, 21.908188313860187
Objekto adresas: Vilniaus g. 3, Pagėgiai, Lietuva
Savivaldybė: Pagegiai

Algimantas Viktoras Mackus (1932-1964 m.) buvo pokario kartos išeivijos mąstytojas, palikęs gausius savo poezijos ir kūrybos klodus, giliai ir nepaviršutiniškai savo kūryboje kėlęs svarbius egzistencinius klausimus. Poetas gimė 1932 m. vasario 11 d. Pagėgiuose. Vokiečiams okupavus Pagėgius, išvyko į Tauragę, vėliau – į Karaliaučių, dar vėliau – į Berlyną. 1949 m. išvyko į JAV, apsigyveno Čikagoje. Čia jis dirbo radijo stotyje kartu su Lietuvos Respublikos prezidentu Valdu Adamkumi. Dalyvavo „Santaros – Šviesos“ federacijos veikloje, buvo jos valdybos narys. Išleido eilėraščių rinkinį „Elegijos“ (1950) Algimanto Pagėgis slapyvardžiu. Aktyviai užsiėmė knygų leidyba, kūrė, rašė kritiką, išleido 4 poezijos rinkinius. 1964 m. gruodžio 27 d. žuvo autoavarijoje.
Nuo 2002 m. Pagėgių vidurinėje mokykloje pradėjo veikti pagėgiškio poeto Algimanto Mackaus muziejus. 2008 m. birželio 12 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-348 Pagėgių vidurinės mokyklos bazėje įsteigta gimnazija ir jai suteiktas Algimanto Mackaus vardas. Muziejuje eksponuojami ir originalūs poeto rankraščiai, signalinis rinkinio ,,Jo yra žemė“ egzempliorius su paties poeto ranka įrašytais taisymais. Muziejuje yra saugomos šios Algimanto Mackaus dokumentų kopijos: gimimo liudijimas, patvirtinantis, kad poetas gimė Pagėgiuose, pažymių knygelė, poeto pieštas atvirukas, literatūros užrašai, jo šeimos ir artimųjų originalios nuotraukos ir kopijos, kurių daugumą muziejui padovanojo poeto mama Marcelė Gailytė-Mackienė.

 

Naudoti šaltiniai čia.

 

Parengė Asta Andrulienė, Sonata Nognienė, 2021

Pateikė: Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Objektas įtrauktas į šiuos maršrutus
 
 • Aprašymas:

  Poeto Algimanto Mackaus muziejus, įkurtas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje : [skaitmeninė nuotauka] / Asta Andrulienė. - Pagėgiai, 2021. - 1 failas

  Šaltinis: Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

  Leidėjas: Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

  Teikėjas: Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Skaitmeninė nuotrauka / JPG

  Teisės: CC BY

  Poeto Algimanto Mackaus muziejus, įkurtas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje
 • Aprašymas:

  Poeto Algimanto Mackaus muziejus, įkurtas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje : [skaitmeninė nuotauka] / Asta Andrulienė. - Pagėgiai, 2021. - 1 failas

  Šaltinis: Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

  Leidėjas: Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

  Teikėjas: Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Skaitmeninė nuotrauka / JPG

  Teisės: CC BY

  Poeto Algimanto Mackaus muziejus, įkurtas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje