Grįžti atgal į žemėlapį

Buvęs „Sandoros“ draugijos pastatas

Koordinatės: 55.707837, 21.137019
Objekto adresas: Tiltų g. 20, Klaipėda, Lietuva
Savivaldybė: Klaipeda

„Sandoros“ draugijos biblioteka buvo viena iš reikšmingesnių dar iki Pirmojo pasaulinio karo Klaipėdoje veikusių bibliotekų. „Sandoros“ draugija buvo įsteigta Kristupo Lokio iniciatyva 1904 m. kaip evangelikų labdaros ir kultūrinio švietimo draugija. Veikė daugiausia Klaipėdos krašte. Draugija išleido apie 20 knygų, leido mėnesinį žurnalą „Pagalba“ (redaktorius – V. Gaigalaitis), šelpė studentus, išlaikė muziejų, vaikų ir senelių prieglaudas, chorą, orkestrą, knygyną. 1908 m. draugija nusipirko patalpas Klaipėdoje Friedrich Wilhelm Str. / Laukininkų g. 38 (dab. Tiltų g. 20) ir pradėjo rinkti lietuvišką spaudą. Draugijos tikslas buvo sudaryti didelį lietuviškos ir lituanistinės literatūros fondą. 1912 m. pastate buvo atidaryta „Sandoros“ biblioteka, kuria galėjo naudotis ne tik draugijos nariai. Viso buvo sukaupta 3850 knygų bei 185 periodiniai leidiniai lietuvių kalba ir apie 3020 knygų bei 66 periodiniai leidiniai vokiečių kalba. 1939 m. biblioteka perkelta į Kretingą, o Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais išblaškyta.
„Sandoros“ patalpose 1922 m. buvo įkurta pirmoji Lietuvių gimnazija (vėliau pavadinta Vytauto Didžiojo gimnazija).
„Sandora“ atkurta 1989 m. prie evangelikų liuteronų bažnyčios. Nuo 1996 m. ji veikia pastate Turgaus g. 35. Išlaiko labdaros valgyklą, turi susirinkimų salę.
1905–1939 m. „Sandoros“ draugijai vadovavo Vilius Gaigalaitis (1870–1945). Vienas iškiliausių Lietuvos teologų, M. Lietuvos Bažnyčios, kultūros ir politikos veikėjas, mokslininkas, publicistas, administratorius. Filosofijos mokslų daktaras. 1918 m. išrinktas Tilžėje įkurtos Lietuvių tautos tarybos pirmininku. Dalyvavo Lietuvių literatūros draugijos, Lietuvių mokslo draugijos veikloje. Palaikė ryšius su daugeliu žymių kultūros ir mokslo žmonių, dalyvavo tarptautinėse mokslinėse konferencijose. Vienas lietuvių gimnazijos Klaipėdoje įsteigimo iniciatorių, pirmasis jos direktorius (1922–1924). Gaigalaitis parašė ir išleido 25 knygas ir knygeles: 19 lietuvių, 5 vokiečių, 1 prancūzų kalba. Prie svarbesnių priskiriamos šios tarpukariu parašytos: „Evangelikų liuteronų bažnyčia Lietuvoje“ (1929), „Lietuvos Evangelikų bažnytinio gyvenimo problemos“ (1935), „Krikszcioniszkas kudikių priedelis (didaktinių skaitinių knygelė, 1923–1927), „Gustavas Adolfas švedų karalius“ (1933).
„Sandoros“ draugijos valdybos nariu buvo ir visuomenės veikėjas, bibliofilas Jonas Birškus (1870–1959), Klaipėdos pirmosios direktorijos 1923–1925 m. narys. Nuo jaunų dienų J. Birškus rinko spaudą lietuvių kalba ir lituanistikos bei prūsistikos literatūrą kitomis kalbomis. Jo bibliotekoje buvo apie 1500 abiejose Lietuvos dalyse išleistų knygų ir kelios dešimtys periodikos komplektų. Joje buvo bibliografinių vertybių. Biblioteka naudojosi bibliografai, spaudos parodų, istorijos mokymo priemonių rengėjai, mokytojai. J. Birškus kultūros istorikams padėjo atskleisti nežinomus lietuvių raštijos faktus. Vokietijai 1939 m. okupavus Klaipėdos kraštą, tarp gyventojų platino lietuviškus laikraščius. Bibliotekos likimas nežinomas, veikiausiai sunaikinta 1944 m. per karo veiksmus.
Dabar (2020 m.) pastato Tiltų g. 20 pirmame aukšte įsikūrusios įvairios parduotuvės, antrame aukšte įrengti butai.

Parengė Rasa Miuller, 2020 m.

Pateikė: Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka | http://www.klavb.lt/lt/

Objektas įtrauktas į šiuos maršrutus
 
 • Aprašymas:

  Pastatas Tiltų g. 20 : [skaitmeninė nuotrauka] / Rasa Miuller. - Klaipėda, 2020. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, Foto-video archyvas

  Teikėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Tipas / formatas: Skaitmeninė nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Pastatas Tiltų g. 20
 • Aprašymas:

  Memel, Friedrich-Wilhelmstr. (pastatas šalia bažnyčios) : [atvirukas]. - Memel, [19??]. - 1 atvirukas

  Šaltinis: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, AdM archyvas

  Teikėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Tipas / formatas: Atvirukas / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Memel, Friedrich-Wilhelmstr. (pastatas šalia bažnyčios)