Grįžti atgal į žemėlapį

Hermano Gerlacho namas-rezidencija

Koordinatės: 55.716948, 21.128029
Objekto adresas: Herkaus Manto gatvė 25, Klaipėda, Lietuva
Savivaldybė: Klaipeda

Šiame pastate Herkaus Manto g. 25 (buv. Libauerstrasse 6) veikia Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka.
Pirmasis šios vietos savininkas buvo C. F. Graff, jis įrašytas 1840 m. plane. Vėliau šį sklypą įsigijo pirklys C. Liedtke. XIX a. šią valdą nusipirko pirklys J. G. Gerlach. 1874 m. Gerlach šeimos palikuonis H. Gerlach seną namą nugriovė ir pastatė naują rezidenciją. Spaudoje buvo rašoma, kad tai gražiausias namas mieste. Namas buvo suprojektuotas neorenesanso stiliumi. Projekto autorius nežinomas. Namo vidaus išplanavimas asimetriškas, turėjęs kelis įėjimus. Pirmame aukšte buvo kontora, į kurią buvo galima patekti iš gatvės pusės. Ant šio įėjimo durų iki šių dienų išlikusi monograma „HG“ – Herman Gerlach. Antrame aukšte suprojektuoti gyvenamieji kambariai. Iki šių dienų išlikęs galinio fasado įdomus reljefas, kuriame pavaizduota sparnuota moteris. Kieme taip pat buvo ūkiniai pastatai, sodas, šulinys. Ši valda Gerlach šeimai priklausė iki 1935 m. H. Gerlach našlei M. Gerlach pardavus pastatą miestui, čia perkelta miesto biblioteka „Stadtbücherei Memel“. Manoma, kad miesto valdžia įsigijo šį pastatą labai palankiomis sąlygomis, nes M. Gerlach iki pat mirties buvo mokama pensija.

Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka šiame pastate įsikūrė 1952 m. 1998 m. padėtas kertinis akmuo naujam pastatui ir 2006 m. modernaus bibliotekos komplekso durys atvertos skaitytojams, o 2008 m. restauruotas senasis H. Gerlach pastatas. Projekto autorė architektė Neringa Blaževičienė.
1978 m. bibliotekai suteiktas rašytojos Ievos Simonaitytės vardas. Šį vardą biblioteka garbingai nešioja iki šiol. Nėra jokių žinių, ar kada nors rašytoja šioje bibliotekoje lankydavosi prieškariu, kuomet gyveno Klaipėdoje, ar pokariu, kai lankydavosi Klaipėdoje. Bet bibliotekoje gausu ją menančių ženklų. 1984 m. virš senojo bibliotekos pastato įėjimo sumontuotas Andriaus Giedrimo vitražas „Ieva Simonaitytė“. Bibliotekoje kabo ir 1985 m. Eduardo Malinausko tapytas rašytojos portretas bei gipsinis rašytojos bareljefas, kurį 1994 m. padovanojo skulptorius Justas Mickevičius. Naujausias bibliotekos turimas Ievai Simonaitytei skirtas meno kūrinys – 2007 m. pirmo aukšto fojė sumontuotas kauniečio menininko Zenono Vaičekonio stiklo pano.

Ievos Simonaitytės biblioteką sieja glaudūs ryšiai su poetu Saliu Šemeriu. Šemeriai ilgą laiką gyveno visai šalia bibliotekos, o biblioteka visais laikais buvo kultūros židinys. S. Šemerys lankėsi ir prieškariu, kuomet čia veikė miesto biblioteka Stadtbücherei Memel, ir pokariu kuomet čia 1953 m. buvo perkelta dabartinė Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka.
Bibliotekoje vykdavo gausybė kultūrinių ir literatūrinių renginių, kuriuose dažnas svečias būdavo ir Salys Šemerys.
Anot bibliotekos darbuotojų prisiminimų, jis dažnai sužadindavo klausytojų susidomėjimą ir sukeldavo gyvas diskusijas. Turėjo savo tvirtą nuomonę ir kėlė visuomenėje vertingas idėjas: dėl miesto literatūrinio muziejaus įsteigimo, senųjų gatvių pavadinimų keitimo, kultūrinio gyvenimo ir kitas. Bibliotekoje buvo švenčiami rašytojo 75-metis bei paskutinis 80-mečio jubiliejus. Pastarąjį įspūdingą vakarą mena renginių organizatorė Aniceta Sabaliauskienė: „poetas įsiaudrinęs ir sujaudintas, apsuptas savo kūrybos gerbėjų vos spėjo atsakinėti į klausimus, pasirašinėti autografus. Į daugelį klausimų jis atsakė tą vakarą, daug naujo ir įdomaus išgirdo iš poeto lūpų vakaro dalyviai paskutinį kartą...“ (Salys Šemerys-Šmerauskas (1898-1981), sud. A. Sabaliauskienė).
Bibliotekoje iki šiol yra puoselėjamas poeto atminimas: rengiami minėjimai ir parodos bei įvairūs leidiniai. Bibliotekos darbuotojai iki pat mirties rūpinosi ir S. Šemerio našle. Čia reiktų paminėti, jog už išlikusį S. Šemerio rankraštinį paveldą turime būti dėkingi jo gyvenimo palydovei, dažnai ir kritikei bei vertintojai Leonijai Šmerauskienei. Jos dėka išliko poeto rankraščiai yra saugomi įvairiose institucijose. Dalį vyro rankraščių bei savo prisiminimų ir rankraščių atidavė bibliotekai.

Be istorinio pastato bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelyje yra keletas lankytinų objektų: Paminklas kalbai (aut. Algirdas Bosas); Saulės laikrodis „Laiko knyga“ (aut. Romas Klimavičius, Romualdas Martinkus); Skulptūra „Knyga“ (aut. Juozas Šikšnelis); Inkaras; Gamtos paminklas Ąžuolas; Vietinės reikšmės istorinis kultūros paveldo objektas – Slėptuvė, pastatyta 1944 metais.

Parengta 2015 m.

Pateikė: Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka | http://www.klavb.lt/lt/

 
 • Aprašymas:

  [Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka] : [skaitmeninė nuotrauka] / Fotogr. Eugenijus Macius. - Klaipėda, 2014. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Leidėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Teikėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Tipas / formatas: Skaitmeninė nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-ND

  Klaipėdos I. Simonaitytės biblioteka
 • Aprašymas:

  [Stadt Bücherei Memel, Libauer Strasse] [apie 1939] / Nuotraukos aut. nežinomas

  Šaltinis: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, AdM archyvas

  Leidėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / jpg

  Stadtbuecherei Memel, Libauer Strasse
 • Aprašymas:

  [Stadtbücherei Memel apie 1935-1940] : [nuotrauka] / Nuotraukos aut. nežinomas. - [Memel, 19??]. - 1 nuotrauka

  Šaltinis: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, AdM archyvas

  Leidėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / jpg

  Stadtbücherei Memel
 • Aprašymas:

  Hermano Gerlacho namas-rezidencija / Tekstą skaitė Agnė Jonkutė, 2018 m.

  Teikėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Tipas / formatas: Garsinis failas / mp3

  Teisės: CC BY-NC-ND