Grįžti atgal į žemėlapį

Memorialinė koplyčia Kartenos kapinėse

Koordinatės: 55.9159128, 21.46243
Objekto adresas: Kretingos g. 32, Kartenos mstl., Kretingos r., Lietuva
Savivaldybė: Bezirk Kretinga

1990 m. Kartenoje, Kretingos g. 32, miestelio kapinėse, pastatyta memorialinė koplyčia 1946–1953 m. bolševizmo aukoms atminti.

Koplyčioje 1990 m. birželio 2 d. iš buvusio NKVD-MVD-MGB Kartenos valsčiaus poskyrio kiemo perkelti ir palaidoti 1948–1951 m. žuvusių Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Kartenos (Kadagio-Buganto) kuopos partizanų, jų ryšininkų ir rėmėjų palaikai.

Monumentas pastatytas Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Kartenos rėmimo grupės ir Kartenos šaulių būrio iniciatyva. Projekto autorius – Petras Lukauskas, statybos meistras – Bronius Sermontis, memorialinių lentų meistras – Juozas Jonkus. Statybos vykdytojas ir ornamentuotos saulutės (2007 m.) autorius – Antanas Juozapas Viluckas.

Koplyčia tinkuoto mūro, atvira iš trijų pusių. Stogas gelžbetoninis, dvišlaitis, priekyje paremtas dviem stačiakampėmis tinkuoto mūro kolonomis. Virš kraigo priekyje kyla piramidinis bokštelis su kaltine ornamentuota ažūrine saulute. Jos viduryje tarp dviejų ąžuolo lapų kyla dvigubas Jogailaičių kryžius, virš kurio sukryžiuoti du kardai. Saulutės viršuje yra kryželis.

Koplyčios viduje, kairėje sienoje, įmūryta vertikalaus stačiakampio pavidalo juodo poliruoto granito informacinė lenta. Jos viršuje apskritimo fone iškaltas dvigubas Jogailaičių kryžius, apjuostas augalo šakelių vainiku. Plokštėje išvardyti koplyčios statytojai: „PASTATYTA 1990 / ARTIMŲJŲ / AUKOMIS / PROJEKTAS / PETRO LUKAUSKO / PATARĖJAS / DERINTOJAS / ALFONSAS / KALINEVIČIUS / STATYBĄ VYKDĖ / JUOZAS VILUCKAS / MEISTRAS / BRONIUS / SERMONTIS / LENTAS DARĖ / JUOZAS JONKUS“.

Galinės sienos viršuje, ties viduriu, įbetonuotas juodo poliruoto granito kryžius su iškalta Nukryžiuotojo figūra. Žemiau, abipus kryžiaus stiebo, yra dvi masyvios kvadratinės granito plokštės su memorialiniu užrašu ir žuvusiųjų vardais. Kairėje: „JIE ŽUVO KARTENOS VALSČIUJE 1946–1953 m.
Bronius Anužis / Juozas Baltuonis / Antanas Beinoras / Antanas Brasas / Julius Bumblys / Vytautas Cirtautas / Vytautas Daugintis / Albertas Daukantas / Jonas Domarkas / Vladas Domarkas / Vladas Freihofas / Vytautas Gaudutis / Apolonija Gaudutienė / Mykolas Jadenkus / Adolfas Jonauskas / Antanas Jonauskas / Stasys Jonauskas / Adomas Jonkus / Juozas Jucys

Janina Juzikaitė / Pijus Juzikas / Ignas Kundrotas / Antanas Liaudinskas / Jonas Liaudanskas / Vytautas Lukauskas / Vladas Lukauskas / Stasys Lukas / Juozas Macius / Vladas Macius / Angelina Maciutė / Aleksas Malakauskas / Monika Malinauskaitė / Juozas Martinaitis / Jonas Martinkus / Kazys Mikalauskas / Julijona Mikalauskienė / Kostas Mikalauskas / Vytautas Miltakis“.


Dešinėje: „UŽ TĖVYNĖS LAISVĘ /

Pranas Mineikis / Algis Motiejauskas / Steponas Motiejauskas / Eduardas Prižgintas / Mykolas Račkus / Ignas Smilingis / Celestinas Stonkus / Kazys Stropus / Antanas Šlyma / Juozas Šlyžius / Karolina Šlušnienė / Vladas Šlušnys / Juozas Šlušnys / Stasys Taraškevičius / Domas Vaišnoras / Jonas Vaitkus / Stasė Valužienė / Albertas Valužis / Stasė Valužytė

Juozas Vasiliauskas / Petras Vasiliauskas / Eugenija Velavičienė / Juozas Viskantas / Kazys Viskantas / Aloyzas Žilinskas / Antanas Žilinskas / Alfonsas Žilinskas / Vladas Žilys / Kazys Žiobakas / Jonas Žutautas / Mamertas Lukauskas / Albertas Lukauskas / Vytautas Vaičekauskas“.

Po plokštėmis ties sienos apatinės dalies viduriu yra nedidelė horizontali granito plokštė su memorialiniu užrašu: „BOLŠEVIZMO AUKOS“.

Dešinėje koplyčios sienoje įmūryta statmena stačiakampė granito plokštė su žuvusiųjų sąrašo papildymu: „ŽUVO / 1946–1953 / Povilas / Balsevičius / Barbora / Joneckienė / Juozas / Preibys / Kazys / Miltakis / Petras / Rudys / Stasys / Ruibys / Juozas / Vaitkus“.

Koplyčios aukštis (su bokšteliu) – apie 5 m, ilgis – 5,15 m, plotis – 4,8 m.

Koplyčios kairiosios sienos priekyje pritvirtinta juodo granito plokštė su užrašu: „Juozapas Antanas Viluckas / 1928 – 2015 / Monumento bolševizmo aukoms / atminti sumanytojas, / laisvės kovotojų žūties vietų / įamžintojas ir visuomenės veikėjas“.

Juozapas Antanas Viluckas ilsisi šeimos kape priešais koplyčią.

Parengė Rita Vaitkienė ir Asta Kuktorovienė 2018

Šaltinis: Krrtingos krašto enciklopedija

Pateikė: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

Objektas įtrauktas į šiuos maršrutus
 
 • Aprašymas:

  Memorialinė koplyčia Kartenos kapinėse: [skaitmeninė nuotrauka] / Asta Kuktorovienė. - Kretinga, 2018. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Skaitmeninė nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Memorialinė koplyčia Kartenos kapinėse
 • Aprašymas:

  Memorialinės koplyčios Kartenos kapinėse vidininės plokštės: [skaitmeninė nuotrauka] / Asta Kuktorovienė. - Kretinga, 2018. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Skaitmeninė nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Memorialinės koplyčios Kartenos kapinėse vidininės plokštės
 • Aprašymas:

  Memorialinės koplyčios Kartenos kapinėse granito plokštės su užrašais: [skaitmeninė nuotrauka] / Asta Kuktorovienė. - Kretinga, 2018. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Skaitmeninė nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Memorialinės koplyčios Kartenos kapinėse granito plokštės su užrašais
 • Aprašymas:

  Memorialinės koplyčios Kartenos kapinėse informacinė lenta: [skaitmeninė nuotrauka] / Asta Kuktorovienė. - Kretinga, 2018. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Skaitmeninė nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Memorialinės koplyčios Kartenos kapinėse informacinė lenta
 • Aprašymas:

  Memorialinė koplyčia Kartenos kapinėse: [skaitmeninė nuotrauka] / Asta Kuktorovienė. - Kretinga, 2018. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Skaitmeninė nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Memorialinė koplyčia Kartenos kapinėse
 • Aprašymas:

  Memorialinė koplyčia Kartenos kapinėse: [skaitmeninė nuotrauka] / Asta Kuktorovienė. - Kretinga, 2018. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Skaitmeninė nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Memorialinė koplyčia Kartenos kapinėse
 • Aprašymas:

  Atminimo lenta ant Memorialinės koplyčios Kartenos kapinėse sienos šio memorialo sumanytojui J. A. Viluckui: [skaitmeninė nuotrauka] / Asta Kuktorovienė. - Kretinga, 2018. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Skaitmeninė nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Atminimo lenta J. A. Viluckui ant Memorialinės koplyčios Kartenos kapinėse sienos
 • Aprašymas:

  Kaltinė ornamentuota ažūrinė saulutė virš Memorialinės koplyčios Kartenos kapinėse: [skaitmeninė nuotrauka] / Asta Kuktorovienė. - Kretinga, 2018. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Skaitmeninė nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Kaltinė ornamentuota ažūrinė saulutė virš Memorialinės koplyčios Kartenos kapinėse