Grįžti atgal į žemėlapį

Klaipėdos irvingistų bažnyčia (dab. Kristaus Karaliaus katalikų bažnyčia)

Koordinatės: 55.713114, 21.125835
Objekto adresas: Bokštų g. 10, Klaipėda, Lietuva
Savivaldybė: Klaipeda

Irvingistai – protestantų atšaka. Šio judėjimo pradžia siejama su Škotijoje gyvenusiu presbiterionų kunigu Edvardu Irvingu (Edward Irwing) (1792-1834), kuris siekė atkurti apaštalų tarnystę ir tokiu būdu pasiruošti antrajam Kristaus atėjimui. Pasaulio įvykius interpretuodamas kaip artėjančios pasaulio pabaigos ženklus jis skelbė artėjančią pabaigą, kuriai reikia ruoštis. 1832 m. buvo įšventinti pirmieji apaštalai, kurie nepripažino popiežiaus valdžios. Reaguojant į tai 1933 m. irvingistų sekta buvo atskirta nuo nacionalinės škotų bažnyčios. 1834 m. irvingistai pasivadino Apaštališkosios katalikiškos bažnyčios pasekėjais ir ši data žymi Katalikiškosios apaštališkos bažnyčios pradžią. 1836 m. išplatintas kvietimas krikščioniškų bažnyčių vadovams susivienijus laukti Kristaus atėjimo. Į tokį kvietimą kitos krikščionių bažnyčios neatsiliepė, nepaisant to irvingistų judėjimas gana greitai išplito į Šveicariją ir Vokietiją. Žinant, jog irvingistų judėjimas prasidėjo Škotijoje apie 1830 m., galima teigti, kad Klaipėdoje 1836-1838 m. įsikūrusi irvingistų bendruomenė buvo viena pirmųjų irvingistų bendruomenių kontinentinėje Europoje. Iš pradžių Klaipėdos bendruomenę sudarė negausi 22 asmenų grupė, kurioje buvo daugiausiai škotų kilmės amatininkai ir smulkūs prekybininkai. Bendruomenė pripažino tik suaugusiųjų krikštą, Šv. Vakarienės sakramento teikimą tik tikintiesiems, besąlygišką gyvenimo būdo pakeitimą ir rinkosi bendrai maldai du kartus per savaitę. Irvingistų bažnyčios tiek išorė tiek ir vidus buvo paprastas. Bažnyčios architektūra priminė netoliese stovinčios Klaipėdos baptistų bažnyčios pastatą.
Manoma, kad 1853 m. pradėjusi formuotis Karaliaučiaus irvingistų bendruomenė atsirado veikiant išeiviams iš Klaipėdos. Ilgainiui Karaliaučiaus bendruomenė tapo viso regiono Naujosios apaštalų Bažnyčios (NAB), išaugusios iš irvingistų bendruomenės, centru. 1867 m. joje buvo 411 narių, o jau po kelių metų jų skaičius išaugo dvigubai. Pagrindiniai NAB mokymo bruožai nesiskiria nuo ortodoksinės krikščionybės: išpažįstama Švenčiausioji Trejybė, Dievo Sūnaus įsikūnijimas, Jėzaus Kristaus atperkamoji auka ir jo prisikėlimas. Bendrijos tikėjimo pagrindas remiasi Senuoju ir Naujuoju Testamentais. Ši Bažnyčia pripažįsta tik tris sakramentus: Šventąjį krikštą vandeniu, Šventąjį paženklinimą ir Šventąją vakarienę. Šioje Bažnyčioje nėra Eucharistijos šventinimo.
1945 m. Klaipėdos irvingistų bažnyčios pastatas Telšių vyskupo prašymu perduotas Romos katalikams, bažnyčiai suteiktas Kristaus Karaliaus titulas. Iki 1988 m. ji buvo vienintelė katalikų bažnyčia Klaipėdoje. 1997 m. bažnyčia rekonstruota pagal architekto Sauliaus Prikockio projektą pristatant apsidę ir zakristiją. 2001 m. atliktas pastato kapitalinis remontas pagal architekto Sauliaus Manomaičio projektą. Tais pačiais metais bažnyčią papuošė dailininkų Dalios Skardžiūtės, Carlo Bertagnin OFM ir Pauliaus Vaineikio OFM nutapytos Kristaus Karaliaus ir Kristaus kančios kelio ikonos. Pagrindinis bažnyčios vidaus interjero akcentas – centrinis altorinis Kristaus Karaliaus paveikslas, nutapytas ta pačia maniera kaip ir Kryžiaus Kelio stotys. Kristaus, Visatos Karaliaus ikona vaizduoja Kristų, sėdintį soste, Jam po kojomis Visata. 2013 m. bažnyčioje įstatyti nauji vitražai, o 2014-2015 m. pagal kauniečio Henriko Ratauto projektą atnaujintas bažnyčios interjeras. Bažnyčioje pastatyti tamsaus ąžuolo baldai - suolai tikintiesiems, klausykla, dekoratyviomis aukso detalėmis puoštas altoriaus stalas, krikštykla, klauptas jaunavedžiams. Šiuo metu šiai katalikų parapijai vadovauja klebonas Virgilijus Poškus. Paprastomis savaitės dienomis mišios vyksta vakarais, o šeštadienį ir sekmadienį kelis kartus per dieną.

Parengta 2017 m.

Pateikė: Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka | http://www.klavb.lt/lt/

 
 • Aprašymas:

  Irvingistų bažnyčia - dabartinė katalikų Kristaus karaliaus bažnyčia : [skaitmeninė nuotrauka] / Laurencija Budrytė-Ausiejienė. - Klaipėda, 2017.10.01. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Laurencijos Budrytės-Ausiejienės asmeninis archyvas

  Leidėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Teikėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Tipas / formatas: Skaitmeninė nuotrauka / jpg

  Irvingistų bažnyčia - dabartinė katalikų Kristaus karaliaus bažnyčia