Grįžti atgal į žemėlapį

Plikių evangelikų liuteronų bažnyčia

Koordinatės: 55.787736, 21.282493
Objekto adresas: Klaipėdos g. 4, Plikiai, Lietuva
Savivaldybė: Bezirk Klaipėda

Plikių evangelikų liuteronų parapija įkurta 1891 m. atskyrus 25 kaimus nuo Kretingalės ir Klaipėdos Šv. Jokūbo evangelikų liuteronų parapijų. Pirmuoju parapijos kunigu tapo Feliksas Žemaitaitis, kurio pastangomis pradėti bažnyčios statybos darbai. Pirmiausia buvo pastatyta klebonija, o po 5 metų iškilo ir 1896 m. pašventinta bažnyčia. Kiek vėliau priešais bažnyčią pastatyta parapinė mokykla ir globos namai. Šalia kelio Klaipėda – Jokūbavas iškilusi raudonų plytų bažnyčia neogotikinė, su paplatinimu kairėje. Nors liuteronų bažnyčiose tai neįprasta, tačiau čia 38 metrų aukščio bokštas įkomponuotas ne centre, o kairiajame šone. Į bokštą įkelti du skirtingo dydžio Karaliaučiuje pagaminti varpai. Mažasis varpas dingo per Antrąjį pasaulinį karą, o didysis skamba iki šiol. Itin gražus autentiško varpo skambesys, kurį galima išgirsti ne tik Plikiuose, bet ir LR radijo laidos „Kelias“ pradžioje. Ant varpo lietuvių kalba gotišku šriftu užrašyti giesmės žodžiai: „Eikim šen, eikim šen, Jėzų, kad regėtum ten“. 1912 m. bažnyčios bokšte įrengtas modernus mechaninis laikrodis, kuris savaitės darbui būdavo užvedamas šeštadienį arba sekmadienį. Plikių bažnyčios bokšto laikrodis buvo išardytas pokaryje ir atstatytas tik 2015 m., tačiau jau ne su mechaniniu, o elektroniniu mechanizmu.
Dviejų navų stačiakampę bažnyčios vidaus erdvę dengia plokščios lubos, palei sienas suprojektuoti kūrai, bažnyčios gale, balkone, įkomponuoti technologiškai pažangūs vargonai su pniaumatiniu valdymu. Bažnyčioje išlikę originalūs, meniškai papuošti suolai, dekoruota sakykla ir altorius, bažnyčią vis dar šildo senoji, XIX a. pabaigoje Danijoje pagaminta krosnis. Ant bažnyčios sienų kabo trys medinės atminimo lentos su pavardėmis, skirtos Pirmojo pasaulinio karo metais žuvusiems parapijiečiams atminti. Bažnyčioje apie 400 sėdimų vietų. 1993-05-20 bažnyčia įregistruota nekilnojamųjų kultūros vertybių registre.
1944 m. Plikių evangelikų liuteronų bažnyčia buvo uždaryta. Pokariu buvusioje parapinėje mokykloje įsikūrė liaudies gynėjai. Priešais esanti bažnyčia tapo jų taikiniu: šaudė į bokštą, kryžių, sienas, tai liudija išlikusios šovinių žymės. 1946 m. bažnyčioje vėl vyko pamaldos, nors buvo apgadinta sakykla ir altorius, šautuvo buože ir durtuvais sudaužyta vargonų klaviatūra. Nesant kunigų, pamaldas gan reguliariai organizavo sakytojas Martynas Tydekas, vėliau jam talkininkavo iš lagerio paleistas Jurgis Sprogys. Vėliau pamaldas laikyti atvykdavo Žemaičių Naumiesčio parapijos kunigas J. Armonaitis, sakytojas iš Sartininkų Artūras Timpa, ir kt. Dabartinis Plikių evangelikų liuteronų parapijos kunigas Liudvikas Fetingis yra šioje parapijoje ilgiausiai dirbantis dvasininkas. L. Fetingis Plikiuose dirba nuo įšventinimo 1976 m. Tęsdamas prieškario tradicijas, 1994 m. kunigas subūrė jaunimo chorą „Berželis“, bei Plikių ir Dovilų pučiamųjų instrumentų orkestrą. 1997 m. Plikių evangelikų liuteronų parapijoje buvo apie 120 žmonių, o praėjus dvidešimčiai metų jau vos 70. Į kas antrą sekmadienį vykstančias pamaldas susirenka apie 15-20 parapijiečių. Kunigas L. Fetingis taip pat aptarnauja Dovilų parapiją, pamaldas veda lietuvių ir vokiečių kalbomis. 2006 m. L. Fetingis sudarė naujausią liuteroniškų giesmių giesmyną, naudojamą visoje Lietuvoje.

Parengta 2017 m.

Pateikė: Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka | http://www.klavb.lt/lt/

 
 • Aprašymas:

  Plikių liuteronų bažnyčia : [skaitmeninė nuotrauka] / Laurencija Budrytė-Ausiejienė. - Plikiai, 2017.08.29. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Laurencijos Budrytės-Ausiejienės asmeninis archyvas

  Leidėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Teikėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Tipas / formatas: Skaitmeninė nuotrauka / jpg

  Plikių liuteronų bažnyčia
 • Aprašymas:

  Plikių liuteronų bažnyčios altorius : [skaitmeninė nuotrauka] / Laurencija Budrytė-Ausiejienė. - Plikiai, 2017.08.29. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Laurencijos Budrytės-Ausiejienės asmeninis archyvas

  Leidėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Teikėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Tipas / formatas: Skaitmeninė nuotrauka / jpg

  Plikių liuteronų bažnyčios altorius
 • Aprašymas:

  Plikių liuteronų bažnyčios vargonai : [skaitmeninė nuotrauka] / Laurencija Budrytė-Ausiejienė. - Plikiai, 2017.08.29. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Laurencijos Budrytės-Ausiejienės asmeninis archyvas

  Leidėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Teikėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Tipas / formatas: Skaitmeninė nuotrauka / jpg

  Plikių liuteronų bažnyčios vargonai
 • Aprašymas:

  Plikų bažnyčios vidus : [skaitmeninė nuotrauka] / Laurencija Budrytė-Ausiejienė. - Plikiai, 2017.08.29. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Laurencijos Budrytės-Ausiejienės asmeninis archyvas

  Leidėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Teikėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Tipas / formatas: Skaitmeninė nuotrauka / jpg

  Plikų bažnyčios vidus