Grįžti atgal į žemėlapį

Kulių bažnyčia

Koordinatės: 55.805665, 21.651259
Objekto adresas: Kuliai, Plungės rajonas, Lietuva
Savivaldybė: Bezirk Plunge

Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia, pastatyta 1900 m. su eklektiniu renesanso, baroko ir klasicizmo formų trijų tarpsnių bokštu.Pirmąją Kulių medinę bažnyčią 1644 m. pastatė Stanislovas Vaina. Jai dovanota 15 valakų žemės. 1776 m. įkurta Kulių parapija. 1806 m. čia įsteigta altarija. Kulių bažnyčia garsėjo Švč. Marijos paveikslu, įsigytu 1693 m. Parapijiečiai manė jį esant stebuklingą. 1947 m. pakeisti bažnyčios sienojai.
1831–1874 m. Kuliuose kunigavo, o nuo 1848 m. paskirtas klebonu Kazimieras Skrodzkis. Jis 1856 m. išleido lietuvišką katekizmą, rūpinosi švietimu, parapinėmis mokyklomis. K. Skrodzkis spaudos draudimo metais slapta nuo caro žandarų išmokė visus Kulių gyventojus skaityti. 1893–1900 m. čia klebonavo aktyvus visuomenininkas Vincentas Jarulaitis, 1898–1901 m. vikaravo Juozas Tumas-Vaižgantas. Jam čia dirbant Kuliai tapo knygų pernešimo iš Prūsijos į Lietuvą punktu. J. Tumas-Vaižgantas gyvendamas Kuliuose redagavo „Tėvynės sargą“, rašė „Pragiedrulius“, pats dalyvaudamas tautiniame judėjime įtraukė ir vietos gyventojus.
Klebono V. Jarulaičio rūpesčiu, padedant Plungės kunigaikščiui Mykolui Oginskiui ir parapijiečių lėšomis 1900 m. pastatyta dabartinė mūrinė Kulių bažnyčia pagal Karlo Eduardo Strandmano projektą. Tačiau šis stilius parapijos žmonėms nepatiko, todėl dar pristatytas bokštas, kurio projekte nebuvo. 1918 m. naują bažnyčią konsekravo vyskupas Pranciškus Karevičius. Bažnyčios kieme stovi medinė penkiakampė varpinė.

Parengta 2015 m.

Pateikė: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | http://www.plunge.rvb.lt/lt/
 
 • Aprašymas:

  Kulių bažnyčia : [nuotrauka]. - [Kuliai, 1969]. - 1 nuotrauka

  Šaltinis: Virgilijaus Ramanausko asmeninė kolekcija

  Leidėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Teikėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / JPG

  Kulių bažnyčia
 • Aprašymas:

  Paminklas kun. Juozui Tumui-Vaižgantui Kulių bažnyčios šventoriuje : [skaitmeninė nuotrauka] / Kęstutis Vaitkus - Plungė, 2008. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kęstučio Vaitkaus asmeninė kolekcija

  Leidėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Teikėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / JPG

  Paminklas kun. Juozui Tumui-Vaižgantui Kulių bažnyčios šventoriuje
 • Aprašymas:

  Kulių bažnyčios vartai : [skaitmeninė nuotrauka] / Kristina Paulauskaitė. - Plungė, 2008. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos archyvas

  Leidėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Teikėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / JPG

  Kulių bažnyčios vartai
 • Aprašymas:

  Kulių bažnyčia : [skaitmeninė nuotrauka] / Kęstutis Vaitkus. - [Kuliai], 2008. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kęstučio Vaitkaus asmeninis archyvas

  Leidėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Teikėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / JPG

  Kulių bažnyčia
 • Aprašymas:

  Kulių bažnyčios šventorius : [nuotrauka]. - [Kuliai, 1981]. - 1 nuotrauka

  Šaltinis: Virgilijaus Ramanausko asmeninė kolekcija

  Leidėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Teikėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / JPG

  Kulių bažnyčios altorius 1981 m.
 • Aprašymas:

  Talkininkai Kulių bažnyčios šventoriuje : [nuotrauka]. - Plungė, [1982]. - 1 nuotrauka

  Šaltinis: Virgilijaus Ramanausko asmeninė kolekcija

  Leidėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Teikėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / JPG

  Talkininkai Kulių bažnyčios šventoriuje
 • Aprašymas:

  Darbai Kulių bažnyčios šventoriuje : [nuotrauka]. - Plungė, [1982]. - 1 nuotrauka

  Šaltinis: Virgilijaus Ramanausko asmeninė kolekcija

  Leidėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Teikėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / JPG

  Darbai Kulių bažnyčios šventoriuje