Grįžti atgal į žemėlapį

Gegrėnų bažnyčia

Koordinatės: 56.106452, 21.959005
Objekto adresas: Gegrėnai, Žemaičių Kalvarijos seniūnija, Plungės rajonas, Lietuva
Savivaldybė: Bezirk Plunge

Gegrėnų Jėzaus Nazariečio medinė bažnyčia pastatyta 1754 m. privačiose bajorų Venslauskių valdose. Ją pastatė Mykolas Venslauskis. Venslauskių fonduota ir išlaikoma bažnyčia gyvavo kaip Žemaičių Kalvarijos filija. Tada klebonu buvo Vincentas Gimbutas. 1776 m. Venslauskiai bažnyčiai dovanojo valaką ir 8 margus žemės. Be to, jie įsipareigojo kunigui kurui teikti malkų, o prireikus remontuoti arba perstatyti šią bažnyčią.
XIX a. pradžioje Gegrėnų bažnyčios sienos jau buvo apipuvusios. Altarista paskirtas Domininkonas Mažutavičius ėmė rūpintis perstatydinti bažnyčią. Tai padarė tuometiniai Gegrėnų dvaro savininkai Stanislovas ir Juzefa Venslauskiai. Bažnyčia perstatyta ant senosios bažnyčios pamatų ir tokios pat formos. Priekiniame kupole iškeltas metalinis saulutės formos kryžius su Venslauskių herbu. 1882 m. pastatyta varpinė, o 1888 m. – nauja klebonija. 1926 m. bažnyčia turėjo 30 ha žemės, veikė Švč. Sakramento brolija ir Maldos apaštalavimo brolijos skyrius, įsteigtas Lietuvių moterų draugijos skyrius. 1927 m. iš kun. Jurgio Rupkos paaukotų 500 Lt buvo atnaujinti visi altoriai. 1940 m. įsteigta Gegrėnų parapija. Pokario metais sumažėjus gyventojų, kunigas Gegrėnuose jau nebegyveno. Parapijos tikinčiuosius aptarnauja iš Žemaičių Kalvarijos atvykstantys kunigai.
Dabar Gegrėnų Jėzaus Nazariečio bažnyčia priklauso archajiškajam sakralinės architektūros tipui. Nedidelė, stačiakampio plano su trisiene apside ir zakristija dešinėje pusėje. 1850 m. simetriškai pristatyta antroji zakristija. Fasadai bebokščiai, tik ant aukšto, malksnomis dengto stogo stūkso maži vingraus silueto bokšteliai (iki rekonstrukcijos Gegrėnų bažnyčioje buvo trys bokšteliai - du mažesni fasadų galuose ir vienas, didžiausias, dažytas - kraigo viduryje). Stačiakampiai langai užbaigti pusapskritėmis arkomis. Bažnyčios interjeras saikingas. Originalus ir retas šios bažnyčios interjero elementas - į apsidę atsiveriančios nedidukės fundatorių ložės virš zakristijų.
Nors bažnyčia buvo dažnai remontuojama, tačiau jos planinė struktūra, vidaus erdvė ir įrenginiai beveik nepakito. Joje nuo pat pastatymo pradžios buvo trys mediniai barokiniai altoriai – didysis titulinis Jėzaus Nazariečio ir du šoniniai. Bažnyčioje stovi meistro Martyno Masalskio 1908 m. pastatyti vargonai. Mediniai vargonų vamzdžiai daryti Masalskio dirbtuvėje, o metaliniai tikriausiai pirkti Vokietijoje.

Parengta 2015 m.

Pateikė: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | http://www.plunge.rvb.lt/lt/
 
 • Aprašymas:

  Gegrėnų bažnyčia : [skaitmeninė nuotrauka] / Dalytė Stonkienė. - Gegrėnai, 2015. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Dalytės Stonkienės asmeninis archyvas

  Leidėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Teikėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / JPG

  Gegrėnų bažnyčia
 • Aprašymas:

  Koplytstulpis Gegrėnų bažnyčios šventoriuje : [skaitmeninė nuotrauka] / Dalytė Stonkienė. Gegrėnai, 2015. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Dalytės Stonkienės asmeninis archyvas

  Leidėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Teikėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka /

  Koplytstulpis Gegrėnų bažnyčios šventoriuje, pastatytas 250-ajam bažnyčios jubiliejui
 • Aprašymas:

  Gegrėnų bažnyčios interjeras : [skaitmeninė nuotrauka] / Dalytė Stonkienė. - Gegrėnai, 2015. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Dalytės Stonkienės asmeninis archyvas

  Leidėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Teikėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / JPG

  Gegrėnų bažnyčios interjeras
 • Aprašymas:

  Gegrėnų bažnyčios fundatorių dvarininkų Venslaukių šeimos kapas : [skaitmeninė nuotrauka] / Dalytė Stonkienė. - Gegrėnai, 2015. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Dalytės Stonkienės asmeninis archyvas

  Leidėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Teikėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / JPG

  Gegrėnų bažnyčios fundatorių dvarininkų Venslaukių šeimos kapas
 • Aprašymas:

  Gegrėnų bažnyčia : [skaitmeninė nuotrauka] / Aušra Vilienė. - Plungė, 2015. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Aušros Vilienės asmeninė kolekcija

  Leidėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Teikėjas: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / JPG

  Gegrėnų bažnyčia