LOCATION
Grįžti atgal INFORMACIJA

Žymių žmonių atminties ženklai Palangoje

Žymių žmonių atminties ženklai Palangoje

Palangoje gimė, gyveno, dirbo arba lankėsi daug žymių asmenybių. Dalis jų turi atminimo ženklus – pastatyti paminklai, pritvirtintos memorialinės lentelės ant namų ar stelos prie vilų. Eidami pėsčiomis, aplankysite 17 objektų, trumpai susipažinsite su 22 asmenų biografijomis. Keliauti pradėkite nuo dailininkų Uogintų sodybos. Iš Naglio alėjos pasukite į Birutės alėją. Čia vienoje vietoje susikoncentravę net trijų žymių muzikų vasarnamiai – B. Dvariono, J. Karoso ir J. Bendoriaus. Toliau keliaukite į J. Basanavičiaus gatvę, kurioje pirmas pėsčiųjų tiltelis nuo jūros pusės per Rąžę pavadintas Nobelio premijos laureato, poeto J. Brodskio vardu. Šalia J. Brodskio tiltelio – dailininko A. Žmuidzinavičiaus namas. Birutės alėjos ir J. Basanavičiaus g. sankirtoje rasite „Baltąją“ vilą, kurioje poilsiaudavo Lietuvos Respublikos prezidentas A. Smetona. Keliaukite J. Basanavičiaus gatve link Palangos miesto centro. Pakeliui turėsite galimybę pasidairyti po grafų Tiškevičių laikus menančias vilas. Simboliška – šalia Vytauto ir Vasario 16-osios gatvių sankirtos stovi J. Basanavičiaus biustas. Apžiūrėję jį, toliau kelionę tęskite Vasario 16-osios gatve ir pasieksite J. Piktuižio gatvę, kur 13-ju numeriu pažymėtas namas mena čia gimus ekonomistą V. Jurgutį. Grįžkite į Vytauto gatvę. Skvere priešais bažnyčią stovi paminklas partizanų vadui J. Žemaičiui. Šalia atkurto kurhauzo pastato yra Tiškevičių alėja, kurioje rasite grafams Tiškevičiams skirtą skulptūrinę kompoziciją. Tai – naujausia miesto puošmena. Eidami tolyn Vytauto gatve link parko, kairėje prieisite skverelį, kuriame stovi gydytojo, knygnešio L. Vaineikio biustas. Čia pat esanti memorialinė lenta primins, kad šioje vietoje stovėjo Liudo ir Stasės Vaineikių namas. Pasukite į L. Vaineikio gatvę. Šios gatvės 17-ju numeriu pažymėtas namas mena rašytojos S. Čiurlionienės-Kymantaitės ir muziko, dailininko M. K. Čiurlionio viešnagę. Grįžkite į Vytauto gatvę. Ant 52-ju numeriu pažymėto namo memorialinė lenta informuoja, kad čia gyveno Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas J. P. Aleksa. Paėjėjus dar toliau, dešinėje Vytauto gatvės pusėje, šalia buvusios J. Šliūpo sodybos (dabar – Dr. Jono Šliūpo memorialinė sodyba, Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys) – pirmojo Palangos burmistro dr. J. Šliūpo biustas. Eidami Vytauto gatve parko link, pasukite į dešinę, S. Dariaus ir S. Girėno gatve pasieksite J. Šliūpo gatvę, kur prie 4-ju numeriu pažymėto namo stela skelbia, kad čia gyveno kompozitorius E. Balsys. Grįžkite S. Dariaus ir S. Girėno gatve ir pro centrinius vartus pateksite į Palangos botanikos parką, kur jus pasitiks skulptūra parko įkūrėjui E. Andrė. Žymių žmonių įamžinimo Palangoje vietoms apžiūrėti jums prireiks apie 1,5–2 val., nueisite apie 6 km.

Parengė Bronislava Spevakovienė ir Lina Šilgalytė, 2017 m

Pateikė: Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka