LOCATION
Grįžti atgal INFORMACIJA

Pasipriešinimo sovietinei okupacijai atminimo ženklai Kretingoje

Pasipriešinimo sovietinei okupacijai atminimo ženklai Kretingoje

Lietuvos pasipriešinimas sovietinei okupacijai 1944–1953 m. vyko visoje Lietuvoje, taip pat ir Kretingos rajone. Pasitraukę į miškus ir sukūrę ginkluotą pogrindinę organizaciją, partizanai beveik dešimtmetį priešinosi okupantams. Daugelis žuvo, kiti iškentę žiaurius sovietinio saugumo tardymus, ilgus metus kalėjo sovietų kalėjimuose ir lageriuose. Tragiški pokario įvykiai tapo Kretingos miesto istorijos dalimi.

Maršrutas „Pasipriešinimo sovietinei okupacijai atminimo ženklai Kretingoje“ siūlo pažinti pokario nepriklausomybės kovų istorinį paveldą. Žygį siūlome pradėti nuo buvusio Kretingos apskrities milicijos skyriaus pastato, kuriame 1945–1947 m. buvo kalinami politiniai kaliniai, Kardo rinktinės partizanai. Nuo čia maršrutas veda link NKVD-MVD-MGB-KGB Kretingos skyriaus pastato, kuriame buvo tardomi ir kankinami Kardo rinktinės partizanai, jų rėmėjai ir ryšininkai. Šis namas priklausė gydytojo, žymaus visuomenės veikėjo Felikso Janušio šeimai, jame užaugo rašytoja Liūnė Janušytė.

Kitas maršruto taškas – NKVD-MVD-MGB-KGB Kretingos poskyrio būstinės ir areštinės pastatas. Jame represinės sovietinės tarnybos veikė iki 1990 m.

Norėdami aplankyti kitus tris maršruto objektus, turėsite kirsti Rotušės aikštę ir Vilniaus gatve keliauti iki Kretingos parapijos senųjų kapinių. Kirtę Vilniaus gatvę, šalia Šv. Jurgio koplyčios aplankysite pirmąjį Lietuvoje Atgimimo laikotarpio paminklą 1940–1990 m. okupacijų laikotarpiu patirtoms lietuvių tautos kančioms atminti. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Kretingos iniciatyvinės grupės pastangomis paminklas atidengtas dar sovietmečiu, 1988 m. Dešiniau stovi paminklas 1946–1953 m. žuvusiems Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanams atminti – šioje vietoje 1990–1991 m. yra palaidoti iš įvairių Kretingos rajono vietų perkeltų nežinomų partizanų palaikai ir perlaidoti partizano Mikalojaus Klaniaus-Algio palaikai. Antkapiniame paminkle iškaltas žuvusiųjų sąrašas. Paminklo kairėje yra partizanų perlaidojimo iniciatoriaus, buvusio Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Laisvūno būrio partizano, buvusio politinio kalinio, Benedikto Vendelio-Lazdyno ir jo sesers, partizanės, žuvusios ir nežinia kur palaidotos, Bronislavos Vendelytės-Saulutės antkapinis paminklas.

Išėję pro kapinių vartus ir vėl kirtę Vilniaus g., Kretingos parapijos naujosiose kapinėse, vadinamose II senosiomis kapinėmis, aplankysite Žemaičių apygardos partizanų ryšininko, disidento, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriaus pranciškono Bronislovo Poškaus kapą.

Paskutinį maršruto objektą pasieksite Savanorių gatve keliaudami prie Pastauninko upelio pakrantės – tai Kretingos apylinkėse žuvusių ir NKVD-MVD-MGB Kretingos skyriaus ir poskyrio būstinėse nukankintų ir slapta palaidotų partizanų kapavietė. Partizanams atminti pastatytas monumentalus medinis kryžius ir atminimo lenta.

Keliaudami šiuo maršrutu, nueisite 3 km, užtruksite apie 1,5 val.

Norėdami aplankyti kitus, neįtrauktus į maršrutą, pasipriešinimo sovietinei okupacijai atminimo ženklus Kretingoje, turėsite vykti į Kretingos naująsias miesto kapines, Darbėnų pl. 2A, Padvarių kaime, – ten palaidoti partizanų rėmėjas Antanas Puodžiūnas (tėvas Patricijus, OFM) ir partizanas Petras Paulaitis.

Parengė Laima Jonauskaitė ir Asta Kuktorovienė, 2017

Pateikė: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka