Projektai

Projektas

„Pažink nekilnojamąjį kultūros paveldą virtualiai“, 2020

Projekto tikslas – gerinti šviečiamųjų inovatyvių paslaugų prieinamumą vartotojams: kuriant naujus interaktyvius maršrutus, pristatančius Klaipėdos miesto nekilnojamąjį kultūros paveldą.

Projektą rėmė Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. Prie projekto prisidėjo Klaipėdos apskrities gidų gildija, Klaipėdos TIC, VšĮ „Vario burnos“, VšĮ „Klaipėda atvirai“, UAB „Klaipėdos dienraštis“.

Projekto metu Krašto paveldo gidas papildytas 40 naujų objektų, apie 150 suskaitmenintų vaizdų ir skaitmeninių nuotraukų. Sukurti 3 nauji maršrutus „Miesto ašis: Taikos prospektas“, „Kiek miesto istorijos saugo Turgaus gatvė“ ir „Dvarai: pažinties vertas istorijos palikimas“. Maršrutai pritaikyti ir regos negalią turintiems žmonėms. Neregiams įgarsinta 40 objektų aprašymų.

————————————————————————————————————————————————————————————

Projektas

„Atrask kultūros lobius su Krašto Gidu, 2018

 

Projekto tikslas – gerinti informacijos apie Klaipėdos ir Tauragės apskričių regione esančius ir buvusius kultūros paminklus ir lankytinus objektus, prieinamumą vietos gyventojams bei turistams, naudojant interaktyvų Krašto Paveldo Gidą. Tobulinti Krašto Paveldo Gido teikiamas paslaugas, įgarsinant jame esančiu objektus, kad visų gyventojų grupės (girdintieji ir aklieji) galėtų naudotis jo paslaugomis.

Prie projekto ir Krašto Paveldo Gido pildymo prisideda dar keturios Klaipėdos regiono įstaigos – Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila", Tauragės rajono savivaldybės B. Baltrušaitytės viešoji biblioteka, Neringos savivaldybės V. Miliūno viešoji biblioteka, Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Naudodami įvairius komunikacijos kanalus ir priemones, plėtodami partnerystę su įvairiomis institucijomis ir vietinėmis įstaigomis, partneriai kurs naujas paslaugas, užtikrins tikslinėms grupėms nuolatinį prieinamumą prie informacijos apie kultūros paveldą bei sieks kultūrinio sąmoningumo ugdymo.

Krašto Paveldo Gidas bus pritaikytas ir regos negalią turintiems žmonėms. Neregiams bus įgarsinta 100 objektų ir 1 maršrutas, kuriuo jie galės keliauti ir naudojant išmanųjį garsinį pieštuką garsiniu būdu gauti daug informacijos apie kultūros paveldo objektus. Taip pat Klaipėdos regione bus surengti pristatymai ir edukaciniai užsiėmimai, kuriuose sudalyvaus vaikai, jaunimas ir suaugusieji."


Projektas

„Keliauti. Atrasti. Pažinti“, 2017

Projekto tikslas – skatinti Klaipėdos kultūrinio paveldo pažinimą įvairaus amžiaus grupėms, pasitelkiant interaktyvias traukos priemones ir įvairiapusiškus būdus.

Projekto metu, kuriant naujus teminius maršrutus Krašto Paveldo Gidas būtų papildytas apie 60 naujų objektų, 100 nuotraukų ir suskaitmenintų vaizdų. Visi objektai ir sukurti nauji maršrutai būtų verčiami į anglų, vokiečių ir rusų kalbas. Šiltuoju metu laiku bus surengtos ekskursijos su profesionaliu gidu Klaipėdos mieste ir Dangės upe. Šiose projekto veiklose galės dalyvauti vyresnių klasių moksleiviai, jaunimas ir įvairaus amžiaus Klaipėdos bendruomenės nariai ir miesto svečiai.


Projektas

„Bendradarbiaujančios ir kuriančios bendruomenės-krašto pažinimui“, 2015–2016

Projekto tikslas – gerinti Klaipėdos regiono bei Plungės rajono gyventojų skaitmenines kompetencijas, įtraukiant bendruomenes į skaitmeninio turinio apie krašto kultūrą bei istoriją kūrimą ir naudojimą. Skatinti bendruomeniškumą ir bendrą veiklą dalinantis kultūrine ir istorine atmintimi, bendromis vertybėmis ir stiprinant kultūrinio tapatumo jausmą.

Gerinant informacijos apie krašto kultūrą ir istoriją prieinamumą Klaipėdos regiono ir Plungės rajono bendruomenėms ir įvairioms socialinės atskirties grupėms siūlomos naujos elektroninės Krašto paveldo gido (www.krastogidas.lt) paslaugos: sukurti nauji objektai ir maršrutai Klaipėdos, Kretingos ir Plungės rajone bei interaktyvaus edukacinio žaidimo vaikams ir jaunimui sukūrimas.

Šio gido interneto svetainėje buvo įdiegti profiliai Klaipėdos regiono ir Plungės rajono organizacijoms, pildančioms Krašto paveldo gido turinį. Bendradarbiaujant Klaipėdos apskrities viešajai I. Simonaitytės, Plungės ir Kretingos rajonų savivaldybių viešosioms bibliotekoms ir Pajūrio regioninio parko direkcijai buvo plečiamas gido turinys, vystoma gido interneto svetainė, pritaikant ją patogiau naudotis viso regiono bibliotekoms ir visuomenei, bei sukurta mobilioji Krašto paveldo gido programėlė. Krašto paveldo gido turinys laisvai prieinamas ir svečiams iš užsienio. Jame bus pateikiamas skaitmeninis turinys  lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų kalbomis apie esamus ir buvusius šiuose kraštuose kultūros paminklus bei kultūros paveldo objektus, liudijančius krašto istoriją. Krašto paveldo gidas papildytas 192 objektais, 690 nuotraukų, vaizdo ir garso įrašų, 17 maršrutų.  Projekto partneriai savarankiškai pildys Krašto paveldo gido turinį savo turima ir kartu su bendruomenėmis parengta medžiaga.


Projektas

„Krašto paveldo gidas klaipėdiečiams ir miesto svečiams“, 2015

Projekto tikslas – gerinti informacijos apie Klaipėdos mieste esančius ir buvusius kultūros paminklus ir lankytinus objektus prieinamumą vietos gyventojams bei turistams naudojant interaktyvų Krašto paveldo gidą.

Krašto paveldo gidas (www.krastogidas.lt) projekto metu buvo pildomas informacija apie dabar mieste esančius bei neišlikusius Klaipėdos objektus – ikikarinius (iki 1939 m.) ir sovietinio periodo pastatus, paminklus. Išversti Klaipėdos lankytinų objektų ir maršrutų aprašymai į anglų, vokiečių ir rusų kalbas, viešinamas ir reklamuojamas interaktyvus Krašto paveldo gidas kartu su projekto sklaidos partneriais Klaipėdos mieste ir už jo ribų.


Projektas

„Krašto atminties akcentai – tavo delne“, 2014

Krašto paveldo gidas – tai naujas Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos ir UAB „DIZI“ kūrinys, pradėtas rengti 2014 m. įgyvendinant skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos projektą „Krašto atminties akcentai – tavo delne".

Projekto tikslas – skleisti ir populiarinti atminties institucijų suskaitmenintas Klaipėdos krašto kultūros paveldo vertybes. Projektą įgyvendino – Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka. Projektą iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.

Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka yra Klaipėdos regiono kraštotyros, skaitmeninimo bei skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos centras. Biblioteka nuo 2010 m. – Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos projekto „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra (VEPS)“ partnerė. Didžioji dalis bibliotekos turimų ir Krašto paveldo gide pateikiamų suskaitmenintų objektų yra saugomi Virtualioje elektroninio paveldo sistemoje ir prienami per interneto svetainę www.epaveldas.lt.